Nghiên cứu ban hành cơ chế cho phép EVN hạch toán vào giá thành các nhiệm vụ về thúc đẩy tiết kiệm điện

09/06/2023 08:58 AM

Nghiên cứu ban hành cơ chế cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) hạch toán vào giá thành các nhiệm vụ về thúc đẩy tiết kiệm điện là nội dung tại Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023.

Nghiên cứu ban hành cơ chế cho phép EVN hạch toán vào giá thành các nhiệm vụ về thúc đẩy tiết kiệm điện

Nghiên cứu ban hành cơ chế cho phép EVN hạch toán vào giá thành các nhiệm vụ về thúc đẩy tiết kiệm điện (Hình từ Internet)

Ngày 08/6/2023, Thủ tướng ban hành Chỉ thị 20/CT-TTg về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2023-2025 và các năm tiếp theo.

Nghiên cứu ban hành cơ chế cho phép EVN hạch toán vào giá thành các nhiệm vụ về thúc đẩy tiết kiệm điện

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện việc nghiên cứu ban hành cơ chế cho phép EVN hạch toán vào giá thành các nhiệm vụ về thúc đẩy tiết kiệm điện, cụ thể như sau:

* Bộ Tài chính có trách nhiệm:

- Phối hợp với Bộ Công Thương và các bên liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam hạch toán vào giá thành các nhiệm vụ về thúc đẩy tiết kiệm điện.

- Cân đối, bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ về tiết kiệm điện và kinh phí thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 - 2030 theo Quyết định 280/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Quản lý nợ công và các văn bản hướng dẫn.     

- Phối hợp với Bộ Công Thương và các bên liên quan nghiên cứu, xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các cơ chế, chính sách tài chính thúc đẩy phát triển thị trường Công ty dịch vụ năng lượng, cơ chế khuyến khích khách hàng tham gia các chương trình điều chỉnh phụ tải điện.

* Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp cùng với các cơ quan liên quan nghiên cứu xây dựng, báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp trình cấp có thẩm quyền ban hành cơ chế tài chính cho phép việc hạch toán chi phí của hoạt động thúc đẩy tiết kiệm điện vào giá thành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn.

- Phối hợp với Bộ Công Thương tổ chức triển khai các chương trình, kế hoạch tiết kiệm điện trong giai đoạn 2023 - 2025 và các năm tiếp theo. Xây dựng, tổ chức thực hiện và báo cáo Bộ Công Thương kết quả thực hiện chương trình, kế hoạch tiết kiệm điện hằng năm và trong giai đoạn.

- Thực hiện vận hành tối ưu các nhà máy điện và lưới điện truyền tải, phân phối nhằm sử dụng hiệu quả nguồn năng lượng sơ cấp và giảm tổn thất điện năng của hệ thống. 

Huy động một cách hợp lý công suất và điện năng các nhà máy thủy điện, các nguồn điện mua của các nhà máy điện độc lập, các nhà máy năng lượng tái tạo và các nguồn điện dự phòng của khách hàng.

- Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng định kỳ các nhà máy điện và huy động các tổ máy tối ưu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trong vận hành, khai thác hiệu quả các nguồn điện. 

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Khí tượng - Thủy văn quốc gia, cập nhật dự báo về thời tiết và nguồn nước, đặc biệt là các bản tin dự báo nguồn nước trong thời kỳ mùa cạn, hạn hán, thiếu nước. 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và phương án vận hành hồ chứa trên cơ sở tối ưu việc điều tiết nước cho các mục đích sử dụng, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước, đảm bảo cấp nước an toàn cho hạ du.

- Thực hiện các giải pháp quản lý kỹ thuật, đầu tư, cải tạo và nâng cấp lưới điện, tăng cường công tác quản lý kỹ thuật, hạn chế sự cố, đảm bảo lưới điện vận hành an toàn, ổn định, tin cậy, giảm tổn thất điện năng.

- Tuyên truyền, vận động khách hàng ký cam kết thực hiện tiết kiệm điện, tiết giảm điện trong trường hợp xảy ra thiếu điện; xây dựng phương án huy động dự phòng và vận động tham gia phát điện dự phòng trường hợp xảy ra thiếu điện.

- Tập trung tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả tại hộ gia đình, các tòa nhà văn phòng, khu chung cư, doanh nghiệp, trụ sở hành chính, các trường học tại các tỉnh, thành phố; thực hiện các hình thức tuyên truyền phù hợp về sử dụng tiết kiệm điện trong cao điểm hè, các chương trình, cuộc thi, phát động về tiết kiệm điện. 

Tuyên truyền, quảng bá thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tự dùng cho nhu cầu sử dụng tại chỗ của khách hàng sử dụng điện là hộ gia đình, cơ quan hành chính sự nghiệp, bệnh viện, trường học; khách hàng trong khu công nghiệp; trang trại chăn nuôi, trồng trọt (được lắp đặt trên mái nhà của các công trình xây dựng đã có sẵn), đặc biệt là khu vực phía Bắc.

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các cấp, các doanh nghiệp, tổ chức đóng trên địa bàn xây dựng kế hoạch tiết kiệm điện. Phối hợp Sở Công Thương địa phương cập nhật, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kết quả tiêu thụ điện hàng năm của các khách hàng sử dụng điện.

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thống kê, theo dõi việc tiết kiệm điện của các cơ quan, công sở, doanh nghiệp nhà nước, chiếu sáng công cộng để tham mưu kiến nghị với Bộ Công Thương, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

- Phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất, cơ sở dịch vụ thương mại, các chủ đầu tư khu đô thị, ban quản trị tòa nhà thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chỉ thị.

- Trước ngày 01/02 hàng năm, tổng hợp báo cáo gửi Bộ Công Thương, chỉ đạo các đơn vị thành viên tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, và các cơ quan, đơn vị liên quan về:

Kết quả thực hiện của các chương trình, kế hoạch tiết kiệm điện trên toàn quốc, để các ngành tham mưu cho bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có biện pháp xử lý đối với các đơn vị vi phạm quy định tiết kiệm điện.

Các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023

Các biện pháp thực hiện tiết kiệm điện tại cơ quan, công sở theo Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 08/6/2023 như sau:

- Phối hợp với công ty điện lực tại địa phương xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch tiết kiệm điện cho đơn vị mình, đảm bảo hằng năm tối thiểu tiết kiệm 5,0% tổng điện năng tiêu thụ trong năm.

- Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả nội quy về tiết kiệm điện, các quy định về sử dụng, bảo dưỡng và sửa chữa các trang thiết bị tiêu thụ điện tại cơ quan, đơn vị.

- Phổ biến, quán triệt việc thực hiện tiết kiệm điện tới toàn thể người lao động, đưa nội dung tiết kiệm điện vào chỉ tiêu đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, chấp hành kỷ luật nội bộ và thi đua khen thưởng hằng năm. 

Người đứng đầu tại cơ quan, công sở chịu trách nhiệm đối với những trường hợp vi phạm các quy định về tiết kiệm điện tại đơn vị mình.

- Tận dụng và huy động các nguồn lực để lắp đặt và sử dụng hệ thống điện mặt trời trên mái nhà, hệ thống đun nước nóng từ năng lượng mặt trời để giảm tiêu thụ điện từ hệ thống điện quốc gia.

- Tăng cường thực hiện Quyết định 68/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục phương tiện, thiết bị tiết kiệm năng lượng được trang bị, mua sắm đối với cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước.

- Đôn đốc, rà soát và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nội quy và các quy định hiện hành về tiết kiệm điện.

Xem thêm Chỉ thị 20/CT-TTg ban hành ngày 08/6/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,006

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079