Các khoản trợ cấp BHXH sẽ không còn tính theo lương cơ sở (dự kiến)

09/06/2023 11:33 AM

Xin hỏi theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) mới nhất thì các khoản trợ cấp BHXH sẽ không tính theo lương cơ sở nữa đúng không?

Các khoản trợ cấp BHXH tính theo lương cơ sở theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Căn cứ quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 thì các khoản trợ cấp BHXH sẽ được tính theo mức lương cơ sở, cụ thể như sau:

(1) Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

(2) Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi:

- Lao động nữ sinh con hoặc người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì được trợ cấp một lần cho mỗi con bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng lao động nữ sinh con hoặc tháng người lao động nhận nuôi con nuôi.

- Trường hợp sinh con nhưng chỉ có cha tham gia bảo hiểm xã hội thì cha được trợ cấp một lần bằng 02 lần mức lương cơ sở tại tháng sinh con cho mỗi con.

(3) Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

(4) Mức trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở.

(5) Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 50% mức lương cơ sở; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 70% mức lương cơ sở.

Các khoản trợ cấp BHXH sẽ không còn tính theo lương cơ sở (dự kiến)

Dự kiến các khoản trợ cấp BHXH sẽ không còn tính theo lương cơ sở (Hình từ internet)

Dự kiến các khoản trợ cấp BHXH sẽ không còn tính theo lương cơ sở nữa

Theo Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi (sau đây gọi tắt là Dự thảo) mới nhất thì các khoản trợ cấp BHXH sẽ không tính theo lương cơ sở nữa mà sẽ được quy ra thành một khoản tiền nhất định, cụ thể như sau:

- Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau một ngày bằng 540.000 đồng.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau khi ốm đau sẽ được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 74 của Dự thảo.

- Mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi cho mỗi con là 3.600.000 đồng.

Mức trợ cấp một lần khi sinh con, nhận nuôi con nuôi sẽ được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 74 của Dự thảo.

- Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản một ngày bằng 540.000 đồng.

Mức hưởng dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau thai sản sẽ được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 74 của Dự thảo.

- Mức trợ cấp mai táng bằng 18.000.000 đồng.

Mức trợ cấp mai táng quy định tại khoản này được điều chỉnh khi Chính phủ điều chỉnh lương hưu theo quy định tại Điều 74 của Dự thảo.

- Mức trợ cấp tuất hằng tháng đối với mỗi thân nhân bằng 900.000 đồng; trường hợp thân nhân không có người trực tiếp nuôi dưỡng thì mức trợ cấp tuất hằng tháng bằng 1.260.000 đồng.

Mức trợ cấp tuất hằng tháng sẽ được điều chỉnh theo Điều 74 của Dự thảo.

Một số điểm mới khác tại Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

- Bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

- Đề xuất quy định người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện (bao gồm cả lao động nữ và lao động nam) khi sinh con nếu đáp ứng đủ điều kiện (đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con) thì được hưởng trợ cấp bằng 2.000.000 đồng cho một con mới sinh.

Trường hợp chỉ có mẹ tham gia bảo hiểm xã hội mà mẹ chết sau khi sinh con thì cha hoặc người trực tiếp nuôi dưỡng được hưởng trợ cấp thai sản theo đề xuất nêu trên.

Trường hợp cả cha và mẹ cùng tham gia bảo hiểm xã hội đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản thì chỉ cha hoặc mẹ được hưởng chế độ theo đề xuất nêu trên.

- Đề xuất quy định người lao động khi đủ tuổi nghỉ hưu mà có thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 15 năm trở lên được hưởng lương hưu hàng tháng thay vì 20 năm như quy định hiện nay.

- Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội. Theo đó, các chế độ trợ cấp hưu trí xã hội được đề xuất bao gồm:

+ Trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng: Đối tượng quy định tại Điều 27 của Dự thảo được hưởng mức trợ cấp bằng 500.000 đồng/người/tháng.

+ Bảo hiểm y tế: Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được hưởng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

+ Trợ cấp mai táng:

++ Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội chết thì người lo mai táng được nhận một lần trợ cấp mai táng;

++ Mức trợ cấp mai táng bằng 10.000.000 đồng.

Chia sẻ bài viết lên facebook 21,195

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079