Đề xuất các biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng trong ngành Kiểm sát

15/06/2023 08:23 AM

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đang dự thảo quy định về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; áp dụng trong ngành kiểm sát nhân dân.

Đề xuất các biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng trong ngành Kiểm sát

Đề xuất các biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng trong ngành Kiểm sát (Hình từ internet)

Dự thảo quy định về bảo vệ người tố cáo tham nhũng, tiêu cực; áp dụng trong ngành kiểm sát nhân dân

1. Người tố cáo tham nhũng trong ngành Kiểm sát được bảo vệ (Đề xuất)

Người tố cáo tham những trong ngành Kiểm sát được bảo vệ bao gồm:

- Người tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực gửi đến ngành Kiểm sát nhân dân (qua hình thức phản ánh trực tiếp và qua dịch vụ bưu chính);

- Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người tố cáo về hành vi tham nhũng, tiêu cực.

2. Đề xuất các biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng trong ngành Kiểm sát

Các biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng trong ngành Kiểm sát bao gồm:

- Bảo vệ bí mật thông tin; trừ trường hợp người tố cáo tự tiết lộ.

- Bảo vệ vị trí công tác, việc làm;

- Bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm.

3. Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng trong ngành Kiểm sát (Đề xuất)

Cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng trong ngành Kiểm sát bao gồm:

- Cơ quan công an các cấp, được quy định tại Điều 5 Thông tư 145/2020/TT-BCA đối với trường hợp cần bảo vệ người tố cáo về tham nhũng, tiêu cực không bị xâm hại về tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm;

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân được quy định tại Điều 4 Thông tư 03/2020/TT-BNV đối với trường hợp người tố cáo về tham nhũng, tiêu cực là cán bộ, công chức, viên chức;

- UBND các cấp, được quy định tại Điều 6 Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH đối với trường hợp người tố cáo về tham nhũng, tiêu cực là người làm việc theo Hợp đồng lao động;

- Thanh tra ngành Kiểm sát nhân dân đối với đơn tố cáo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động công tác trong ngành Kiểm sát nhân dân.

4. Thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng trong ngành Kiểm sát (Đề xuất)

- Thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ bí mật thông tin:

Việc áp dụng biện pháp bảo vệ bí mật thông tin theo quy định tại Điều 56 Luật Tố cáo 2018.

- Trình tự, thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm:

+ Trường hợp tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân thì khi tiếp nhận văn bản đề nghị áp dụng, xét thấy có căn cứ, Viện kiểm sát nhân dân quyết định áp dụng theo quy định. Nếu thấy không có căn cứ hoặc xét thấy không cần thiết thì thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do cho người đề nghị biết.

+ Trường hợp tố cáo hành vi tham nhũng, tiêu cực không thuộc thẩm quyền giải quyết của Viện kiểm sát nhân dân thì hướng dẫn hoặc tiếp nhận và chuyển văn bản đề nghị đến cơ quan có thẩm quyền áp dụng biện pháp bảo vệ vị trí công tác, việc làm của người được bảo vệ quyết định áp dụng các biện pháp phù hợp, theo quy định tại Điều 57 Luật Tố cáo 2018; Điều 6 Thông tư 03/2020/TT-BNV; Điều 6 Thông tư 08/2020/TT-BLĐTBXH.

+ Việc chuyển Văn bản đề nghị được gửi đến Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết, phối hợp, giám sát thực hiện.

- Thủ tục áp dụng biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, danh dự, nhân phẩm:

- Khi có Văn bản đề nghị của người được bảo vệ, Viện kiểm sát nhân dân hướng dẫn hoặc tiếp nhận và chuyển đến cơ quan công an có thẩm quyền áp dụng theo quy định tại Chương XXXIV Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư 145/2020/TT-BCA.

- Việc chuyển Văn bản đề nghị được gửi đến Viện kiểm sát cùng cấp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để biết, phối hợp, giám sát thực hiện.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 949

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079