Thẩm quyền kỷ luật của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

15/06/2023 10:39 AM

Xin cho tôi hỏi thẩm quyền kỷ luật của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định như thế nào? - Nhật Nam (Hà Nội)

Thẩm quyền kỷ luật của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thẩm quyền kỷ luật của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Hình từ internet)

Ngày 08/6/2023, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Quyết định 208/QĐ-VKSTC ngày 08/6/2023 về việc ban hành quy chế phân cấp quản lý công chức, viên chức và người lao động trong ngành kiểm sát nhân dân.

1. Thẩm quyền kỷ luật của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Cụ thể tại Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 208/QĐ-VKSTC ngày 08/6/2023 quy định thẩm quyền kỷ luật của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao như sau:

- Tạm đình chỉ công tác đối với công chức công tác tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao, Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh trong thời gian xem xét, xử lý kỷ luật nếu thấy để công chức đó tiếp tục làm việc có thể gây khó khăn cho việc xem xét, xử lý.

- Thành lập Hội đồng kỷ luật và quyết định kỷ luật đối với công chức, viên chức công tác tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

- Quyết định một trong các hình thức kỷ luật sau:

+ Cách chức chức danh Kiểm sát viên và Điều tra viên cao cấp, trung cấp, sơ cấp; Kiểm tra viên cao cấp, Kiểm tra viên chính của Viện kiểm sát nhân dân; cán bộ điều tra và Kiểm tra viên công tác tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao;

+ Khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng chức, cách chức, buộc thôi việc đối với công chức, viên chức công tác tại các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, trừ lãnh đạo cấp phòng và tương đương trở xuống thuộc các đơn vị sự nghiệp;

+ Giáng chức, cách chức, buộc thôi việc đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện; Chuyên viên cao cấp và tương đương thuộc Viện kiểm sát nhân dân các cấp. Buộc thôi việc đối với Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện nghiệp vụ và tương đương của Viện kiểm sát nhân dân cấp cao.

- Giải quyết khiếu nại quyết định kỷ luật:

+ Lần thứ nhất đối với những trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 10 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 208/QĐ-VKSTC;

+ Lần thứ hai đối với các quyết định xử lý kỷ luật của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh.

2. Thẩm quyền bổ nhiệm, giao quyền hoặc phụ trách, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao

Thẩm quyền bổ nhiệm, giao quyền hoặc phụ trách, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao được quy định tại Điều 9 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 208/QĐ-VKSTC ngày 08/6/2023 như sau:

- Quyết định bổ nhiệm, giao quyền hoặc phụ trách, cho từ chức, cho thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, cách chức chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp Phòng và cấp Vụ của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới, trừ lãnh đạo cấp phòng ở đơn vị sự nghiệp và việc giao quyền hoặc phụ trách cho Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp huyện.

- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức chức danh tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân, trừ chức danh Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao và Kiểm tra viên công tác ở Viện kiểm sát nhân dân cấp dưới; bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán thuộc thẩm quyền quản lý (trừ các đối tượng đã phân cấp cho Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp quy định tại khoản 6 Điều 27 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 208/QĐ-VKSTC ngày 08/6/2023).

- Quyết định bổ nhiệm ngạch công chức, viên chức đối với các ngạch từ Chuyên viên chính hoặc tương đương trở lên thuộc Viện kiểm sát nhân dân các cấp.

Xem thêm Quyết định 208/QĐ-VKSTC có hiệu lực từ ngày 08/6/2023 thay thế Quyết định 521/QĐ-VKSTC ngày 01/11/2019.

Hồ Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,205

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079