Bộ Tư pháp yêu cầu đảm bảo điều kiện cần thiết hoàn thành nhiệm vụ giám định tư pháp

17/06/2023 11:49 AM

Bộ Tư pháp vừa ban hành Công văn 2397/BTP-BTTP, trong đó có nội dung yêu cầu đảm bảo điều kiện cần thiết hoàn thành nhiệm vụ giám định tư pháp.

Bộ Tư pháp yêu cầu đảm bảo điều kiện cần thiết hoàn thành nhiệm vụ kiểm định tư pháp

Bộ Tư pháp yêu cầu đảm bảo điều kiện cần thiết hoàn thành nhiệm vụ giám định tư pháp ( Hình từ internet)

Hoạt động giám định tư pháp

Theo Khoản 1 Điều 2 Luật Giám định tư pháp 2020 quy định giám định tư pháp là việc người giám định tư pháp sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự, giải quyết vụ việc dân sự, vụ án hành chính theo trưng cầu của cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng hoặc theo yêu cầu của người yêu cầu giám định theo quy định của Luật Giám định tư pháp 2020.

Bên cạnh đó, theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6, Khoản 7, Khoản 8 Điều 2 Luật Giám định tư pháp 2020 về các khái niệm liên quan hoạt động giám định tư pháp như sau:

- Cá nhân, tổ chức giám định tư pháp bao gồm giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp công lập, tổ chức giám định tư pháp ngoài công lập và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc.

- Người giám định tư pháp bao gồm giám định viên tư pháp và người giám định tư pháp theo vụ việc.

- Giám định viên tư pháp là người đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 Điều 7 của Luật Giám định tư pháp 2020, được cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm để thực hiện giám định tư pháp.

- Người giám định tư pháp theo vụ việc là người đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 1 hoặc Khoản 2 Điều 18 và Điều 20 của Luật Giám định tư pháp 2020, được trưng cầu, yêu cầu giám định.

- Tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc là cơ quan, tổ chức đủ tiêu chuẩn quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật Giám định tư pháp 2020, được trưng cầu, yêu cầu giám định.

Giám định viên tư pháp là ai?

Vui lòng xem thêm tại đây.

Bộ Tư pháp yêu cầu đảm bảo điều kiện cần thiết hoàn thành nhiệm vụ giám định tư pháp

Theo Mục 1, Mục 2, Mục 4 của Công văn 2397/BTP-BTTP về tăng cường chất lượng, hiệu quả công tác giám định tư pháp bảo đảm đáp ứng tốt yêu cầu của hoạt động tố tụng, đề nghị đến các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện một số nội dung, nhiệm vụ về đảm bảo điều kiện cần thiết hoàn thành nhiệm vụ kiểm định tư pháp sau đây:

- Căn cứ nhu cầu giám định thực tế của hoạt động tố tụng, tiến hành rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ người làm giám định tư pháp ở địa phương, trong đó cần quan tâm tổ chức, tăng cường và bảo đảm chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho đội ngũ giám định viên tư pháp, người giám định tư pháp theo vụ việc hoặc các công chức, viên chức làm giám định ở địa phương, đồng thời quan tâm bảo đảm kinh phí, tạo điều kiện cho đội ngũ người làm giám định tư pháp ở địa phương tham gia tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giám định ở các lĩnh vực chuyên môn do bộ, ngành chủ quản tổ chức; rà soát, củng cố, kiện toàn, tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ chức giám định tư pháp công lập và theo vụ việc để đáp ứng kịp thời, chất lượng yêu cầu của hoạt động tố tụng ở địa phương.

- Bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, phương tiện, thời gian và điều kiện cần thiết khác cho tổ chức, người giám định tư pháp hoặc công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị chuyên môn ở địa phương được cử, phân công làm giám định hoàn thành kịp thời, có chất lượng nhiệm vụ giám định.

- Tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra công tác giám định tư pháp và kịp thời có giải pháp khắc phục, tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong tổ chức, hoạt động, quản lý giám định tư pháp ở địa phương hoặc đề xuất, kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết.

Nguyễn Phạm Nhựt Tân

Chia sẻ bài viết lên facebook 803

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079