Giảm số lượng tối thiểu thành viên của hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

19/07/2023 18:00 PM

Xin cho tôi hỏi theo quy định mới thì số lượng tối thiểu thành viên của hợp tác xã có gì thay đổi không? - Quỳnh Lương (Nam Định)

Giảm số lượng tối thiểu thành viên của hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Giảm số lượng tối thiểu thành viên của hợp tác xã từ ngày 01/7/2024 (Hình từ internet)

1. Giảm số lượng tối thiểu thành viên của hợp tác xã từ ngày 01/7/2024

Cụ thể tại các khoản 7 và 8 Điều 4 Luật Hợp tác xã 2023 quy định về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

- Hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 05 thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung về kinh tế, văn hóa, xã hội của thành viên, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.

- Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức có tư cách pháp nhân do ít nhất 03 hợp tác xã là thành viên chính thức tự nguyện thành lập, hợp tác tương trợ trong sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng lực tham gia thị trường, góp phần xây dựng cộng đồng xã hội phát triển bền vững; thực hiện quản trị tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ.

Hiện hành tại các khoản 1 và 2 Điều 3 Luật Hợp tác xã 2012 quy định về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

- Hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 07 thành viên tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm nhằm đáp ứng nhu cầu chung của thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý hợp tác xã.

- Liên hiệp hợp tác xã là tổ chức kinh tế tập thể, đồng sở hữu, có tư cách pháp nhân, do ít nhất 04 hợp tác xã tự nguyện thành lập và hợp tác tương trợ lẫn nhau trong hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng nhu cầu chung của hợp tác xã thành viên, trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm, bình đẳng và dân chủ trong quản lý liên hiệp hợp tác xã.

2. Các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

Căn cứ theo Điều 7 Luật Hợp tác xã 2023 quy định các hành vi bị nghiêm cấm liên quan đến tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như sau:

- Đối với cơ quan quản lý nhà nước:

+ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp không đủ điều kiện; từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký tổ hợp tác trong trường hợp đủ điều kiện theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023;

+ Cản trở việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ hợp pháp của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, thành viên theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023;

+ Hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã không đúng nguyên tắc, đối tượng, thẩm quyền, nội dung, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật;

+ Lợi dụng quyền hạn để làm trái với các quy định của pháp luật về hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Gây chậm trễ, phiền hà, cản trở, sách nhiễu tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ chức, cá nhân có liên quan trong đăng ký, hoạt động và thực hiện hỗ trợ tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Cố ý báo cáo, cung cấp thông tin sai lệch, không trung thực liên quan đến hỗ trợ, ưu đãi cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

- Đối với tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

+ Hoạt động không có giấy chứng nhận đăng ký theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023; hoạt động khi không đủ điều kiện theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023 và pháp luật có liên quan;

+ Kê khai không trung thực, không chính xác nội dung hồ sơ đăng ký tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

+ Thực hiện không đúng các nguyên tắc tổ chức, quản lý và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã 2023;

+ Cung cấp thông tin giả mạo, không trung thực, làm giả giấy tờ để trục lợi;

+ Sử dụng nguồn lực hỗ trợ không đúng mục đích đã cam kết.

- Đối với thành viên của tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã:

+ Lợi dụng chức vụ, quyền hạn vì lợi ích cá nhân hoặc của một nhóm thành viên;

+ Cung cấp thông tin không trung thực cho tổ hợp tác, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

Xem thêm Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực từ ngày 01/7/2024 trừ khoản 3 và khoản 4 Điều 115 Luật Hợp tác xã 2023 có hiệu lực từ ngày 01/9/2023, thay thế Luật Hợp tác xã 2012.

Hồ Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,233

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079