Giảm 2% lãi suất cho vay Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

20/07/2023 13:30 PM

Xin cho tôi hỏi lãi suất cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được quy định như thế nào? - Tuyết Trinh (Hà Nội)

Giảm 2% lãi suất cho vay Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giảm 2% lãi suất cho vay Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hình từ internet)

Ngày 15/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 105/NQ-CP về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ luật, kỷ cương.

1. Giảm 2% lãi suất cho vay Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Cụ thể tại nhiệm vụ hỗ trợ dòng tiền, giảm chi phí và tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp, người dân, Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

Trong tháng 8/2023, khẩn trương trình Chính phủ ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 39/2019/NĐ-CP; hướng dẫn Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa rà soát lãi suất cho vay theo quy định về hoạt động của Quỹ và áp dụng giảm 2% lãi suất cho vay trực tiếp, gián tiếp đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa từ nguồn vốn của Quỹ.

2. Điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Căn cứ theo Điều 16 Nghị định 39/2019/NĐ-CP quy định điều kiện vay vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đáp ứng quy định tại Điều 4 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

+ Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, khai thác các loại tài sản trí tuệ quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ hoặc công nghệ mới quy định tại Luật Chuyển giao công nghệ hoặc mô hình kinh doanh mới theo quy định của pháp luật;

+ Đảm bảo nguồn vốn chủ sở hữu tham gia dự án, phương án sản xuất, kinh doanh tối thiểu 20% tổng vốn đầu tư để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh và phải đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án, phương án sản xuất, kinh doanh;

+ Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định tại Nghị định 39/2019/NĐ-CP.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 16 Nghị định 39/2019/NĐ-CP;

+ Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, nằm trong khu vực địa lý của cụm liên kết ngành và có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp khác trong cụm liên kết ngành hoặc cùng xây dựng, sử dụng thương hiệu vùng. Việc xác định cụm liên kết ngành thực hiện theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được vay vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c, điểm d khoản 1 Điều 16 Nghị định 39/2019/NĐ-CP;

+ Có dự án, phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, được triển khai để trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị hoặc có hợp đồng hợp tác, kinh doanh với doanh nghiệp trực tiếp tạo ra giá trị gia tăng cho sản phẩm của chuỗi giá trị. Việc xác định chuỗi giá trị thực hiện theo quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản hướng dẫn thi hành.

3. Điều kiện vay vốn từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Điều 23 Nghị định 39/2019/NĐ-CP quy định điều kiện vay vốn từ nguồn vốn của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa như sau:

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo được ngân hàng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản 1 Điều 16 Nghị định 39/2019/NĐ-CP;

+ Đáp ứng các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định pháp luật có liên quan.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành được ngân hàng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 16 Nghị định 39/2019/NĐ-CP;

+ Đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định 39/2019/NĐ-CP.

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi giá trị được ngân hàng cho vay từ nguồn vốn của Quỹ khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Đáp ứng quy định tại điểm a, điểm c khoản 1 và điểm b khoản 3 Điều 16 Nghị định 39/2019/NĐ-CP;

+ Đáp ứng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 23 Nghị định 39/2019/NĐ-CP.

Xem thêm Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 15/7/2023. 

Hồ Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,178

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079