Cá nhân được trả tiền công khi tham gia hoạt động phòng thủ dân sự

20/07/2023 13:36 PM

Xin tư vấn giúp tôi theo Luật Phòng thủ dân sự 2023 thì cá nhân được trả tiền công lao động khi tham gia hoạt động phòng thủ dân sự hay không? - Tiêu Thức (Hà Tĩnh)

Cá nhân được trả tiền công lao động khi tham gia hoạt động phòng thủ dân sự

Cá nhân được trả tiền công lao động khi tham gia hoạt động phòng thủ dân sự (Hình từ internet)

Về vấn đề này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Quy định quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức trong nước trong hoạt động phòng thủ dân sự

Theo Điều 37 Luật Phòng thủ dân sự 2023 (có hiệu lực từ 01/7/2024) quy định về quyền và nghĩa vụ của cơ quan, tổ chức trong nước trong hoạt động phòng thủ dân sự:

- Cơ quan, tổ chức có các quyền sau đây:

+ Tiếp cận thông tin về phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia hoạt động phòng thủ dân sự tại địa phương;

+ Được cứu trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do sự cố, thảm họa theo quy định của pháp luật;

+ Được hoàn trả trang thiết bị, tài sản đã huy động ngay sau khi kết thúc việc ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa; trường hợp trang thiết bị, tài sản đã huy động bị thiệt hại hoặc tiêu hao thì được bồi thường, thanh toán theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia, phối hợp thông tin, truyền thông, giáo dục về phòng thủ dân sự.

- Cơ quan, tổ chức có các nghĩa vụ sau đây:

+ Tuyên truyền, vận động người lao động, thành viên trong cơ quan, tổ chức mình, người dân chấp hành quy định của pháp luật về phòng thủ dân sự;

+ Chủ động xây dựng, bảo vệ công trình, cơ sở vật chất thuộc phạm vi quản lý để đảm bảo an toàn trước sự cố, thảm họa;

+ Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa;

+ Chấp hành quyết định huy động nhân lực, trang thiết bị, nhu yếu phẩm của người có thẩm quyền để phục vụ hoạt động phòng thủ dân sự;

+ Chủ động thực hiện vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong phạm vi quản lý;

+ Chủ động khắc phục hậu quả, bồi thường thiệt hại khi để xảy ra sự cố, thảm họa trong quá trình sản xuất, kinh doanh.

Cá nhân được trả tiền công khi tham gia hoạt động phòng thủ dân sự

Căn cứ quy định tại Điều 36 Luật Phòng thủ dân sự 2023 (có hiệu lực từ 01/7/2024) về quyền và nghĩa vụ của cá nhân trong hoạt động phòng thủ dân sự như sau:

- Cá nhân có các quyền sau đây:

+ Tiếp cận thông tin về phòng thủ dân sự theo quy định của pháp luật;

+ Được cứu trợ, hỗ trợ khi bị thiệt hại do sự cố, thảm họa theo quy định của pháp luật;

+ Được hưởng tiền công lao động khi tham gia hoạt động phòng thủ dân sự theo quyết định huy động của người có thẩm quyền;

+ Được hoàn trả trang thiết bị, tài sản đã huy động ngay sau khi kết thúc việc ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa; trường hợp trang thiết bị, tài sản đã huy động bị thiệt hại hoặc tiêu hao thì được bồi thường, thanh toán theo quy định của pháp luật;

+ Khi tham gia hoạt động ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa nếu bị tổn hại về danh dự, nhân phẩm thì được khôi phục; nếu bị thương tích, tổn hại sức khỏe, tính mạng thì được xem xét, hưởng chế độ, chính sách theo quy định tại Khoản 3 Điều 41 của Luật Phòng thủ dân sự 2023.

- Cá nhân có các nghĩa vụ sau đây:

+ Thực hiện các biện pháp phòng thủ dân sự theo kế hoạch phòng thủ dân sự của địa phương;

+ Tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện, diễn tập phòng thủ dân sự khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền; tham gia hoạt động phòng thủ dân sự khi được huy động;

+ Chuẩn bị sẵn sàng vật tư, phương tiện theo khả năng để đảm bảo an toàn trước sự cố, thảm họa;

+ Chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả nhằm bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình khi sự cố, thảm họa xảy ra; tham gia hỗ trợ cộng đồng phòng, chống sự cố, thảm họa; giúp đỡ người bị thiệt hại do sự cố, thảm họa tại địa phương; thực hiện vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh trong khu vực sinh sống và làm việc;

+ Chấp hành hướng dẫn, yêu cầu của cơ quan, người có thẩm quyền về sơ tán người, phương tiện ra, vào khu vực nguy hiểm; chấp hành quyết định huy động nhân lực, trang thiết bị, tài sản để phục vụ hoạt động ứng phó khẩn cấp của người có thẩm quyền;

+ Thông báo, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan có thẩm quyền về diễn biến, thiệt hại do sự cố, thảm họa gây ra khi có điều kiện thực hiện.

Như vậy, cá nhân tham gia hoạt động phòng thủ dân sự khi kết thúc việc ứng phó, khắc phục hậu quả sự cố, thảm họa sẽ được hoàn trả trang thiết bị, tài sản đã huy động. Bên cạnh đó, cá nhân tham gia có quyền được hưởng tiền công lao động khi tham gia hoạt động phòng thủ dân sự theo quyết định huy động của người có thẩm quyền.

Nguyễn Phạm Nhựt Tân

Chia sẻ bài viết lên facebook 834

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079