Bổ sung nội dung sắp xếp huyện xã vào quy hoạch tỉnh

21/07/2023 09:40 AM

Có phải quy hoạch tỉnh sẽ được bổ sung nội dung sắp xếp huyện xã hay không? Trường hợp đã phê duyệt Quy hoạch tỉnh thì bổ sung nội dung sắp xếp huyện xã thế nào? – Thu Dung (Long An)

Bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã vào quy hoạch tỉnh

Bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện xã vào quy hoạch tỉnh (Hình từ internet)

Bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính huyện xã vào quy hoạch tỉnh

Bộ Nội vụ ban hành Công văn 3501/BNV-CQĐP năm 2023 về bổ sung nội dung sắp xếp đơn vị hành chính trong Quy hoạch tỉnh.

Thực hiện Kết luận 48-KL/TW ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023- 2030 và Công điện 616/CĐ-TTg ngày 04/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, hoàn thiện các quy hoạch để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, Bộ Nội vụ đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ và các Bộ, cơ quan liên quan hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bổ sung nội dung quy hoạch tỉnh như sau:

(1) Nội dung bổ sung quy hoạch tỉnh để thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030

Đề nghị bổ sung nội dung trong phương án quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn như sau:

“Đến năm 2025: Thực hiện sắp xếp đối với các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 70% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 20% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Đến năm 2030: Thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn lại có đồng thời cả 2 tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số dưới 100% quy định; đơn vị hành chính cấp huyện đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 200% quy định; đơn vị hành chính cấp xã đồng thời có tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên dưới 30% và quy mô dân số dưới 300% quy định.

Tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số của đơn vị hành chính thực hiện theo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Việc lập và thực hiện quy hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 ngoài tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và quy mô dân số cần phải tính đến kết quả sắp xếp giai đoạn trước, đơn vị hành chính ổn định từ lâu, có vị trí biệt lập, có các yếu tố đặc thù và các đơn vị hành chính nông thôn đã được quy hoạch thành đơn vị hành chính đô thị.

Phạm vi ranh giới cụ thể của từng đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã phải phù hợp với từng giai đoạn phát triển của thời kỳ quy hoạch tỉnh”.

(2) Tổ chức triển khai thực hiện bổ sung quy hoạch tỉnh

- Đối với các quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt:

Căn cứ đề nghị của địa phương về bổ sung nội dung thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 nêu trên, đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định bổ sung đối với các quy hoạch tỉnh đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Thời gian thực hiện: Đề nghị hoàn thiện trong Quý III năm 2023.

- Đối với các quy hoạch tỉnh Thủ tướng Chính phủ chưa phê duyệt

Đề nghị bổ sung nội dung nêu tại khoản (1) vào quy hoạch tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Công văn 3501/BNV-CQĐP được ban hành ngày 06/7/2023.

Xem thêm: Quy hoạch tỉnh là gì? Tổng hợp Quy hoạch tỉnh được Thủ tướng phê duyệt

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,041

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079