Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

21/07/2023 09:45 AM

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được quy định như thế nào theo Luật Đấu thầu 2023? - Công Minh (Hà Tĩnh)

Quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư (Hình từ internet)

Ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư theo Luật Đấu thầu 2023

Theo đó, ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư được quy định tại Điều 10 Luật Đấu thầu 2023 như sau:

(1) Đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:

1.1. Hàng hóa có xuất xứ Việt Nam;

1.2. Sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

1.3. Nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa có xuất xứ Việt Nam phù hợp với hồ sơ mời thầu;

1.4. Nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhận từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu;

1.5. Nhà thầu trong nước tham dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh với nhà thầu trong nước khác khi tham dự đấu thầu quốc tế;

1.6. Nhà thầu là doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

1.7. Nhà thầu là doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật;

1.8. Nhà thầu có sử dụng số lượng lao động nữ từ 25% trở lên; số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật từ 25% trở lên; số lượng lao động là người dân tộc thiểu số từ 25% trở lên.

(2) Các ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu bao gồm:

2.1. Xếp hạng cao hơn cho nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà thầu thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà thầu không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau;

2.2. Cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá cố định, dựa trên kỹ thuật, kết hợp giữa kỹ thuật và giá để so sánh, xếp hạng;

2.3. Cộng thêm số tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi đối với trường hợp áp dụng phương pháp giá thấp nhất hoặc phương pháp giá đánh giá để so sánh, xếp hạng;

2.4. Được ưu tiên trong đánh giá về năng lực, kinh nghiệm và các tiêu chí khác trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu;

2.5. Gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng được dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ tham dự thầu. Trường hợp đã tổ chức đấu thầu, nếu không có doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ đáp ứng được yêu cầu thì được phép tổ chức đấu thầu lại và cho phép các doanh nghiệp khác được tham dự thầu.

(3) Việc áp dụng ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu được quy định như sau:

3.1. Đối tượng quy định tại các mục 1.1, 1.2, 1.3 và 1.7 được hưởng ưu đãi theo quy định tại mục 2.2 hoặc 2.3  khi tham dự gói thầu mua sắm hàng hóa, hỗn hợp;

3.2. Đối tượng quy định tại các mục 1.4 và 1.5 được hưởng ưu đãi theo quy định tại mục 2.2 hoặc 2.3 khi tham dự gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp tổ chức đấu thầu quốc tế;

3.3. Đối tượng quy định tại mục 1.8 được hưởng ưu đãi theo quy định tại mục 2.1 khi tham dự gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp, hỗn hợp tổ chức đấu thầu trong nước;

3.4. Đối tượng quy định tại mục 1.6 được hưởng ưu đãi theo quy định tại mục 2.1 và 2.5 khi tham dự gói thầu xây lắp tổ chức đấu thầu trong nước;

3.5. Ngoài ưu đãi theo quy định tại mục 2.2 và 2.3, nhà thầu quy định tại mục 1.3 và 1.7 còn được hưởng ưu đãi theo quy định tại mục 2.4 khi tham dự thầu gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp tổ chức đấu thầu trong nước;

3.6. Đối với gói thầu mua sắm hàng hóa tổ chức đấu thầu trong nước mà có ít nhất 03 hãng sản xuất cho 01 mặt hàng xuất xứ trong nước đáp ứng về kỹ thuật, chất lượng, giá thì chủ đầu tư quyết định việc yêu cầu nhà thầu chào hàng hóa xuất xứ trong nước đối với mặt hàng này.

(4) Đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

4.1. Nhà đầu tư có giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

4.2. Nhà đầu tư cam kết chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao hoặc thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

(5) Các ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư bao gồm:

5.1. Xếp hạng cao hơn cho nhà đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà đầu tư không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau;

5.2. Cộng thêm điểm vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng.

Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và thay thế cho Luật Đấu thầu 2013.            

Trịnh Thị Hồng Vân

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,308

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079