Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

27/07/2023 13:48 PM

Xin cho tôi hỏi hiện nay thủ tục cấp giấy phép mua bán pháo hoa để kinh doanh có thay đổi gì không? - Kim Tuyến (Bình Phước)

Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép mua, vận chuyển pháo hoa để kinh doanh (Hình từ internet)

Ngày 24/7/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị định 99/2016/NĐ-CP về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý, sử dụng pháo.

1. Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh

Theo đó, Nghị định 56/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 1 Điều 16 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh thực hiện như sau:

- Văn bản đề nghị ghi rõ:

+ Tên, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng;

+ Mã số doanh nghiệp;

+ Số, ngày cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự;

+ Họ tên, chức vụ, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật;

+ Chủng loại, số lượng pháo hoa;

+ Tên, địa chỉ tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh pháo hoa theo mẫu quy định tại Phụ lục VII ban hành kèm theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP;

Phụ lục VII

- Văn bản quy định tại điểm b khoản 1 Điều 16 Nghị định 137/2020/NĐ-CP nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc gửi qua đường bưu chính về cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho doanh nghiệp kinh doanh pháo hoa.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp nộp văn bản đề nghị tại cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đến liên hệ;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cấp giấy phép mua pháo hoa theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Phụ lục III

- Giấy phép mua pháo hoa có thời hạn 30 ngày.

Hiện hành theo khoản 1 Điều 6 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định thủ tục cấp giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh như sau:

- Các tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng khi mua pháo hoa để kinh doanh phải lập hồ sơ đề nghị bao gồm: Văn bản đề nghị cấp Giấy phép mua pháo hoa, trong đó nêu rõ số lượng, chủng loại, tên tổ chức, doanh nghiệp, sản xuất, kinh doanh pháo hoa; giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ;

- Hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép mua theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Giấy phép mua pháo hoa để kinh doanh có thời hạn 30 ngày.

2. Sửa đổi thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

Khoản 2 Điều 16 Nghị định 137/2020/NĐ-CP được sửa đổi tại Nghị định 56/2023/NĐ-CP quy định về thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh như sau:

- Văn bản đề nghị ghi rõ:

+ Tên, địa chỉ của tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng;

+ Họ tên, chức vụ, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người chịu trách nhiệm vận chuyển;

+ Chủng loại, số lượng pháo hoa;

+ Phương tiện vận chuyển, biển kiểm soát;

+ Họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người điều khiển phương tiện;

+ Thời gian vận chuyển;

+ Nơi đi, nơi đến, tuyến đường vận chuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục VIII ban hành kèm theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP;

Phụ lục VIII

- Văn bản quy định tại điểm a khoản 2 Điều 16 Nghị định 137/2020/NĐ-CP nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an hoặc gửi qua đường bưu chính về cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cho tổ chức, doanh nghiệp.

Trường hợp tổ chức, doanh nghiệp trực tiếp nộp văn bản đề nghị tại cơ quan cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự thì văn bản đề nghị bổ sung họ tên, số Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đến liên hệ;

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP; trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

Phụ lục IV

- Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển; trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hoàn tất việc vận chuyển, phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép.

Hiện hành theo khoản 2 Điều 6 Nghị định 137/2020/NĐ-CP quy định thủ tục cấp giấy phép vận chuyển pháo hoa cho tổ chức, doanh nghiệp để kinh doanh như sau:

- Hồ sơ đề nghị bao gồm: Văn bản đề nghị nêu rõ lý do, số lượng, chủng loại pháo hoa cần vận chuyển, nơi đi, nơi đến, thời gian và tuyến đường vận chuyển, họ, tên, địa chỉ của người chịu trách nhiệm vận chuyển, người điều khiển phương tiện, biển kiểm soát của phương tiện, giấy giới thiệu kèm theo bản sao một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc Chứng minh quân nhân của người đến liên hệ;

- Hồ sơ đề nghị lập thành 01 bộ, nộp tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an; trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an cấp giấy phép vận chuyển theo mẫu quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 137/2020/NĐ-CP; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Giấy phép vận chuyển chỉ có giá trị cho một lượt vận chuyển; trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày hoàn tất việc vận chuyển, phải nộp lại cho cơ quan đã cấp giấy phép.

Xem thêm Nghị định 56/2023/NĐ-CP có hiệu từ ngày 15/8/2023.

Hồ Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,508

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079