Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo Luật Giá 2023

28/07/2023 19:01 PM

Tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ có những quyền và nghĩa vụ gì theo luật giá mới? – Bảo Minh (Nghệ An)

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo Luật Giá 2023

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo Luật Giá 2023 (Hình từ internet)

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ theo Luật Giá 2023

Theo đó, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ được quy định tại Điều 8 và Điều 9 Luật Giá 2023 như sau:

Quyền của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

- Tự định giá và điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh, trừ hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá cụ thể. Được xem xét áp dụng nguyên tắc, căn cứ, phương pháp định giá do Nhà nước quy định để định giá hàng hóa, dịch vụ.

- Tự định giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh theo khung giá, giá tối đa, giá tối thiểu do cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành, phù hợp với căn cứ, nguyên tắc, phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ quy định tại Luật Giá 2023.

- Tham gia xây dựng và kết nối, chia sẻ thông tin vào cơ sở dữ liệu về giá.

- Hạ giá bán hàng hóa, dịch vụ mà không bị coi là vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, pháp luật về chống bán phá giá hàng nhập khẩu và phải niêm yết công khai về mức giá cũ, mức giá mới, thời hạn hạ giá đối với các trường hợp sau đây:

+ Hàng tươi sống;

+ Hàng hóa tồn kho;

+ Hàng hóa, dịch vụ theo mùa vụ;

+ Hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại theo quy định của pháp luật;

+ Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, phá sản, giải thể; thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh;

+ Hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước.

- Kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền định giá xem xét, điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá.

- Tiếp cận thông tin về chính sách giá của Nhà nước; các biện pháp quản lý, điều tiết giá của Nhà nước.

- Khiếu nại, tố cáo hoặc khởi kiện hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về giá; yêu cầu tổ chức, cá nhân bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của pháp luật.

Nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

- Lập phương án giá hoặc báo cáo đánh giá chi tiết về các yếu tố hình thành giá hàng hóa, dịch vụ hoặc cung cấp kịp thời, chính xác, đầy đủ số liệu, tài liệu có liên quan theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phục vụ việc định giá hoặc triển khai, áp dụng các biện pháp quản lý, điều tiết giá khác theo quy định của Luật Giá 2023.

- Chấp hành văn bản định giá, biện pháp bình ổn giá của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Kê khai giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Niêm yết giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Giảm giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh phù hợp với các chính sách miễn, giảm thuế, phí nhằm hỗ trợ người tiêu dùng.

- Công khai thông tin về giá hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

- Giải quyết kịp thời các khiếu nại về giá hàng hóa, dịch vụ do mình sản xuất, kinh doanh; bồi thường thiệt hại do hành vi vi phạm pháp luật về giá theo quy định của pháp luật.

Luật Giá 2023 có hiệu lực từ ngày 01/01/2024 và thay thế cho Luật giá 2012.

Trịnh Thị Hồng Vân

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,969

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079