Đề xuất định mức thời gian làm việc đối với nhà giáo trong Công an nhân dân

31/07/2023 10:52 AM

Xin hỏi theo dự thảo mới đề xuất thời gian làm việc đối với nhà giáo trong ngành Công an nhân dân như thế nào? Chế độ thanh toán thù lao vượt định mức giờ chuẩn ra sao? - Anh Quân (Hải Dương)

Đề xuất định mức thời gian làm việc đối với nhà giáo trong Công an nhân dân (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Dự thảo Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với nhà giáo trong Công an nhân dân

1. Đề xuất định mức thời gian làm việc đối với nhà giáo trong Công an nhân dân

Theo Điều 4 Dự thảo Quy định chế độ làm việc đối với nhà giáo trong Công an nhân dân quy định về đề xuất định mức thời gian làm việc đối với nhà giáo trong Công an nhân dân như sau: 

- Thời gian làm việc

Thời gian làm việc của nhà giáo trong năm học là 44 tuần (tương đương 1.760 giờ hành chính) để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học và thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn khác, được xác định theo năm học sau khi trừ số ngày nghỉ theo quy định.

- Định mức giờ chuẩn và thời gian làm việc hành chính theo chức danh giảng dạy cho từng nhiệm vụ của nhà giáo, như sau:

+ Đối với các chức danh giảng dạy đại học

Chức danh

Giờ chuẩn giảng dạy

Giờ hành chính

Giảng dạy

Nghiên cứu khoa học

Học tập bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn

Tổng thời gian

Giáo sư

200

600

1.000

160

1.760

Phó giáo sư

230

690

900

170

1.760

Giảng viên chính

270

810

700

250

1.760

Giảng viên

250

750

500

510

1.760

Trợ giảng

125

375

250

1135

1.760

+ Đối với các chức danh giảng dạy trung cấp

Chức danh

Giờ chuẩn giảng dạy

Giờ hành chính

Giảng dạy

Nghiên cứu khoa học

Học tập bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên môn

Tổng thời gian

Giáo viên cao cấp

470

1.410

200

150

1.760

Giáo viên chính

430

1.290

150

320

1.760

Giáo viên

390

1.170

100

490

1.760

+ Giờ chuẩn trực tiếp lên lớp chiếm tối thiểu 50% định mức quy định.

- Định mức giờ giảng của nhà giáo tham gia giảng dạy nhiều trình độ trong một năm học được áp dụng theo định mức giờ giảng của chức danh giảng dạy được bổ nhiệm.

- Hệ số quy đổi giờ chuẩn theo quy mô lớp học tiêu chuẩn đối với 01 nhà giáo được tính hệ số 1,0; hệ số 1,2 đối với lớp có học viên nhiều hơn nhưng không quá 2 lần, hệ số 1,4 đối với lớp học có học viên trên 2 lần nhưng không quá 3 lần, hệ số 1,6 đối với lớp học có học viên gấp 3 lần trở lên.

2. Chế độ thanh toán thù lao vượt định mức giờ chuẩn đối với nhà giáo trong Công an nhân dân (Đề xuất)

Sau khi xác định số giờ chuẩn vượt định mức của đơn vị, việc thanh toán thù lao số giờ chuẩn này được áp dụng cho từng nhà giáo đã thực hiện vượt định mức giờ chuẩn quy định với chức danh giảng dạy của nhà giáo đó. Mức thù lao thanh toán vượt định mức giờ chuẩn được thực hiện theo quy định hiện hành của tại Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và của Bộ Công an.

(Điều 10 Dự thảo Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với nhà giáo trong Công an nhân dân)

3. Thủ tục thanh toán giờ chuẩn vượt định mức đối với nhà giáo trong Công an nhân dân (Đề xuất)

Thủ tục thanh toán giờ chuẩn vượt định mức được quy định tại Điều 11 Dự thảo Thông tư Quy định chế độ làm việc đối với nhà giáo trong Công an nhân dân như sau:

- Lãnh đạo các khoa có trách nhiệm tổng hợp số giờ chuẩn đã thực hiện, số giờ chuẩn vượt định mức của đơn vị và thống kế số giờ chuẩn vượt định mức của từng nhà giáo báo cáo các đơn vị chức năng của cơ sở giáo dục để thanh toán.

- Phòng Quản lý đào tạo và bồi dưỡng nâng cao (hoặc Phòng Quản lý đào tạo) thuộc cơ sở giáo dục có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các khoa và các phòng có liên quan xác định số giờ chuẩn vượt định mức của từng đơn vị; 

Thẩm định cụ thể số chuẩn vượt định mức của từng nhà giáo sau khi đã bù cho nhà giáo không đảm bảo định mức giờ chuẩn khác trong đơn vị đã hoàn thành định mức giờ chuẩn, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, các hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác theo quy định để báo cáo, đề xuất Thủ trưởng cơ sở giáo dục duyệt, hoàn thành trước ngày 15/8 hàng năm.

- Thủ trưởng cơ sở giáo dục duyệt số giờ chuẩn vượt định mức của các khoa và của từng nhà giáo theo quy định.

- Sau khi xác định được số giờ chuẩn vượt định mức của đơn vị, việc thanh toán thù lao giờ chuẩn này được áp dụng cho từng nhà giáo đã thực hiện vượt định mức giờ chuẩn theo quy định đối với chức danh giảng dạy của nhà giáo đó. 

Mức thanh toán thù lao vượt định mức được thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Bộ Công an.

- Các cơ sở giáo dục thực hiện việc thanh toán thù lao vượt định mức giờ chuẩn gửi báo cáo kết quả thực hiện kèm theo thống kê về Cục Đào tạo trước ngày 15/9 hàng năm để theo dõi, quản lý, gồm:

+ Bảng thống kê giờ chuẩn vượt định mức trong năm học của cơ sở giáo dục (Mẫu số 01);

Mẫu số 01

+ Bảng thống kê thời gian làm việc của nhà giáo trong năm học theo từng khoa (Mẫu số 02).

Mẫu số 02

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Chia sẻ bài viết lên facebook 953

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079