Mức phụ cấp kiêm nhiệm của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh năm 2023

01/08/2023 11:45 AM

Xin hỏi mức phụ cấp kiêm nhiệm của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh năm 2023 được quy định như thế nào? Tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh gồm những gì?- Tuấn Anh (Đà Nẵng)

Mức phụ cấp kiêm nhiệm của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh năm 2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam có phải là cán bộ cấp xã?

Theo khoản 1 Điều 5 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định chức vụ cán bộ cấp xã bao gồm:

- Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân;

- Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam;

- Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam (áp dụng đối với xã, phường, thị trấn có hoạt động nông, lâm, ngư, diêm nghiệp và có tổ chức Hội Nông dân Việt Nam);

- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Như vậy, theo quy định nêu trên Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam là cán bộ cấp xã.

2. Mức phụ cấp kiêm nhiệm của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh năm 2023

Mức phụ cấp kiêm nhiệm của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh được quy định tại Điều 20 Nghị định 33/2023/NĐ-CP như sau:

- Cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm chức vụ, chức danh cán bộ, công chức cấp xã khác với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm mà giảm được 01 người trong số lượng cán bộ, công chức cấp xã được Ủy ban nhân dân cấp huyện giao theo quy định tại khoản 5 Điều 6 Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì kể từ ngày cấp có thẩm quyền quyết định việc kiêm nhiệm được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức lương (bậc 1), cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (nếu có) của chức vụ, chức danh kiêm nhiệm; 

Phụ cấp kiêm nhiệm chức vụ, chức danh không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Trường hợp kiêm nhiệm nhiều chức vụ, chức danh (kể cả trường hợp Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Bí thư cấp ủy đồng thời là Chủ tịch Hội đồng nhân dân) cũng chỉ được hưởng một mức phụ cấp kiêm nhiệm cao nhất, Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chức vụ, chức danh được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm trong trường hợp số lượng chức danh bố trí kiêm nhiệm lớn hơn số lượng cán bộ, công chức cấp xã giảm được so với quy định.

- Trường hợp cán bộ, công chức cấp xã kiêm nhiệm thực hiện nhiệm vụ của người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 100% mức phụ cấp quy định của chức danh kiêm nhiệm.

3. Tiêu chuẩn của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh năm 2023

- Tiêu chuẩn chung của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh 

Tiêu chuẩn chung đối với cán bộ cấp xã (trong đó có Chủ tịch Hội Cựu chiến binh) thực hiện theo quy định hiện hành của pháp luật về cán bộ, công chức, điều lệ tổ chức và quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.

(khoản 1 Điều 7 Nghị định 33/2023/NĐ-CP)

- Tiêu chuẩn riêng của Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

Theo khoản 2 Điều 8 Nghị định 33/2023/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn riêng của Hội Cựu chiến binh như sau:

- Độ tuổi: Theo quy định của luật, điều lệ tổ chức và quy định của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương.

- Trình độ giáo dục phổ thông: Tốt nghiệp trung học phổ thông;

- Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ: Tốt nghiệp đại học trở lên. 

- Trình độ lý luận chính trị: Tốt nghiệp trung cấp hoặc tương đương trở lên. 

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Đảng, của tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương và cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ.

Lưu ý: Trường hợp luật, điều lệ tổ chức có quy định khác với quy định tại Nghị định 33/2023/NĐ-CP thì thực hiện theo quy định của luật, điều lệ đó.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,903

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079