Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện 12 nghị định hướng dẫn luật

01/08/2023 16:55 PM

Hiện nay, nhiều luật đã có hiệu lực nhưng vẫn chưa có văn bản hướng dẫn. Vậy khi nào có nghị định hướng dẫn luật? - Minh Trọng (TPHCM)

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện 12 nghị định hướng dẫn luật

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện 12 nghị định hướng dẫn luật (Hình từ Internet)

Ngày 31/7/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn 692/TTg-PL về văn bản hướng dẫn các luật, nghị quyết của Quốc hội.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương hoàn thiện 12 nghị định hướng dẫn luật 

Trong thời gian qua, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có nhiều chỉ đạo, phân công các bộ, cơ quan ngang bộ hoàn thành việc xây dựng, ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực. Tuy nhiên, đến ngày 30/7/2023 vẫn còn một số văn bản quy định chi tiết chưa được ban hành (Danh mục kèm theo). 

Để đẩy nhanh tiến độ ban hành văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu:

- Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, yêu cầu các đồng chí Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ khẩn trương trực tiếp chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành; phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ và các cơ quan liên quan xử lý các vấn đề vướng mắc; không lùi, hoãn tiến độ ban hành văn bản, bảo đảm chất lượng theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả xử lý trước ngày 05/8/2023.

- Bộ Tư pháp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc soạn thảo các văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết của Quốc hội đã có hiệu lực thi hành để bảo đảm tiến độ và chất lượng dự thảo văn bản quy định chi tiết, tổng hợp tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/8/2023.

- Văn phòng Chính phủ đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ của các bộ, cơ quan; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chủ trì soạn thảo trong việc tiếp thu, hoàn thiện ý kiến Thành viên Chính phủ theo đúng Quy chế làm việc của Chính phủ; kịp thời báo cáo Phó Thủ tướng phụ trách lĩnh vực chỉ đạo hoặc tổ chức họp để xử lý ngay các vấn đề còn ý kiến khác nhau và các vấn đề phát sinh trong quá trình hoàn thiện dự thảo văn bản để khẩn trương ban hành văn bản quy định chi tiết.

Cụ thể, danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các luật đã có hiệu lực như sau:

STT

VĂN BẢN

CƠ QUAN CHỦ TRÌ

THỜI GIAN TRÌNH THEO PHÂN CÔNG

1

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 01/05/2023 để thi hành Luật Phòng chống bạo lực gia đình có hiệu lực từ ngày 01/7/2023.

2

Nghị định quy định về cơ quan thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành

Thanh tra Chính phủ

Ngày 01/05/2023 để thi hành Luật Thanh tra có hiệu lực từ 01/7/2023

3

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Bộ Nội vụ

Ngày 01/04/2023 để thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/7/2023

4

Nghị định về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 01/04/2023 để thi hành Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở có hiệu lực từ ngày 01/07/2023

5

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện

Bộ Thông tin và Truyền thông

Ngày 01/05/2023 để thi hành Luật Tần số vô tuyến điện có hiệu lực từ ngày 01/07/2023

6

Nghị định quy định chi tiết về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng

Bộ Tài chính

Ngày 15/11/2022 để thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

7

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 15/11/2022 để thi hành Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

8

Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ

Bộ Khoa học và Công nghệ

Ngày 15/11/2022 để thi hành Luật Sở hữu trí tuệ có hiệu lực từ ngày 01/01/2023

9

Nghị định quy định về điều kiện kinh doanh sản phẩm, dịch vụ an ninh mạng

Bộ Công an

Ngày 10/02/2022 để thi hành Luật số 03/2022 có hiệu lực từ ngày 01/03/2022

10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng đồng bằng Sông Cửu Long tại thành phố Cần Thơ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 10/02/2022 để thi hành Nghị quyết thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Cần Thơ có hiệu lực từ ngày 01/03/2022

11

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng

Bộ Công an

Ngày 01/9/2021 để thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

12

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày 01/10/2021 để thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực từ ngày 01/01/2022

13

Nghị định quy định về tổ chức đại diện người lao động và thương lượng tập thể

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Ngày 15/9/2020 để thi hành Bộ luật Lao động có hiệu lực từ ngày 01/01/2021

Xem thêm Công văn 692/TTg-PL ngày 31/7/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,479

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079