Quy định về thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

25/08/2023 18:45 PM

Việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện hiện nay được quy định như thế nào? - Trà Giang (Lào Cai)

Quy định về thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Quy định về thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (Hình từ internet)

Quy định về thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện

Ngày 18/8/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 63/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật tần số vô tuyến điện 2009, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022.

Theo đó, việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện hiện nay được quy định tại Điều 38 Nghị định 63/2023/NĐ-CP như sau:

(1) Căn cứ thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật tần số vô tuyến điện 2009, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 10 Điều 1 Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022:

1.1. Quyết định của Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều 23 Luật tần số vô tuyến điện 2009;

1.2. Kết luận thanh tra, kiểm tra tần số vô tuyến điện hoặc quyết định của Tòa án đối với các trường hợp quy định tại các điểm c và d khoản 1 Điều 23 Luật tần số vô tuyến điện 2009, các điểm e và h khoản 1 Điều 23 Luật tần số vô tuyến điện 2009, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 10 Điều 1 Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022;

1.3. Xác nhận của cơ quan thu phí sử dụng tần số vô tuyến điện, tiền cấp quyền sử dụng tần số vô tuyến điện đối với trường hợp quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 23 Luật tần số vô tuyến điện 2009, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 10 Điều 1 Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022;

1.4. Quyết định thu hồi giấy phép viễn thông, giấy phép hoạt động báo chí hoặc quyền phát sóng phát thanh, truyền hình tương ứng đối với trường hợp quy định tại điểm g khoản 1 Điều 23 Luật tần số vô tuyến điện 2009, được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 10 Điều 1 Luật Tần số vô tuyến điện sửa đổi 2022.

(2) Thẩm quyền thu hồi giấy phép: cơ quan đã cấp giấy phép có trách nhiệm thu hồi giấy phép khi có đủ các căn cứ quy định tại mục 1.

(3) Thủ tục thu hồi giấy phép được thực hiện như sau:

3.1 Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có đủ căn cứ theo quy định tại mục 1, cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện;

3.2. Cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện có trách nhiệm gửi Quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện cho tổ chức, cá nhân bị thu hồi và công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

(4) Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nộp lại bản chính giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện (nếu có) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được Quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện của cơ quan cấp giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện.

(5) Việc xác định thời điểm giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện hết hiệu lực tại Quyết định thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện phải phù hợp với các quy định của pháp luật về viễn thông khi việc thu hồi giấy phép sử dụng tần số vô tuyến điện dẫn đến việc phải thu hồi giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông tương ứng.

Nghị định 63/2023/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 18/8/2023 và thay thế cho Nghị định 88/2021/NĐ-CP.

Trịnh Thị Hồng Vân

Chia sẻ bài viết lên facebook 780

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079