Hồ sơ, hình thức và nội dung thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

08/09/2023 17:02 PM

Hồ sơ, hình thức và nội dung thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp hiện nay được quy định như thế nào? Hòa Diệp (Hải Phòng)

Hồ sơ, hình thức và nội dung thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Ngày 28/08/2023, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH quy định về mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp; xếp lương, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (Hình từ internet)

Theo đó, hồ sơ, hình thức và nội dung thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp hiện nay được quy định tại Điều 17 Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH như sau:

(1) Thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp được tổ chức dưới hình thức thi hoặc xét thăng hạng.

(2) Đối với thi thăng hạng: Hồ sơ, hình thức, nội dung và thời gian thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 36 và Điều 39 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

(3) Đối với xét thăng hạng

3.1. Hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 36 Nghị định 115/2020/NĐ-CP;

3.2. Hình thức xét thăng hạng: Thẩm định hồ sơ;

3.3. Nội dung xét thăng hạng: Kiểm tra hồ sơ, đánh giá đạt yêu cầu về thành phần hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng; thẩm định việc đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện, nhiệm vụ của tiêu chuẩn chức danh hạng dự xét theo quy định tại Điều 16 Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH đối với các hồ sơ được đánh giá đạt yêu cầu về thành phần và nộp đúng thời hạn;

3.4. Việc tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp được thực hiện thông qua Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thành lập. Nguyên tắc, cách thức để Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật phải được quy định tại Đề án tổ chức xét thăng hạng được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

(4) Việc xét thăng hạng đặc cách chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp được thực hiện theo quy định tại Điều 41 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

Việc xác định người trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp được quy định tại Điều 18 Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH như sau:

(1) Xác định viên chức trúng tuyển trong kỳ thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 40 Nghị định 115/2020/NĐ-CP.

(2) Viên chức trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp là viên chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện của hạng dự xét theo quy định tại Điều 16 Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH và được người đứng đầu cơ quan, đơn vị tổ chức xét thăng hạng công nhận kết quả trúng tuyển trong kỳ xét thăng hạng.

Trường hợp số lượng viên chức đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện của hạng dự xét theo quy định tại Điều 16 Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH nhiều hơn chỉ tiêu thăng hạng chức danh nghề nghiệp, việc xác định người trúng tuyển được thực hiện theo thứ tự ưu tiên như sau:

2.1. Viên chức có nhiều thành tích khen thưởng, giải thưởng của cấp có thẩm quyền cao hơn;

2.2. Viên chức chủ trì thực hiện nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cao hơn đã được nghiệm thu với kết quả đạt yêu cầu trở lên;

2.3. Viên chức đang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi;

2.4. Viên chức là nữ;

2.5. Viên chức là người dân tộc thiểu số;

2.6. Viên chức có thời gian giữ hạng liền kề hạng chức danh nghề nghiệp dự xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp lâu hơn (tính theo tháng);

2.7. Viên chức nhiều tuổi hơn (tính theo ngày, tháng, năm sinh);

2.8. Viên chức có thời gian công tác tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp nhiều hơn (tính theo tháng).

Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo quy định tại mục (2) thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tổ chức xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp xem xét, quyết định sau khi trao đổi, thống nhất bằng văn bản với người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức.

Thông tư 07/2023/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/10/2023 và thay thế cho Thông tư 03/2018/TT-BLĐTBXH, Thông tư 12/2019/TT-BLĐTBXHThông tư 31/2019/TT-BLĐTBXH.

Trịnh Thị Hồng Vân

Chia sẻ bài viết lên facebook 963

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079