Hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí

23/09/2023 10:02 AM

Tôi muốn biết các tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí được Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn như thế nào? – Trung Kiên (Vĩnh Long)

Hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí

Hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 15/9/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 116-HD/BTGTW một số điều trong Quy định 101-QĐ/TW về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí.

Hướng dẫn về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí

Theo đó, các quy định về tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí tại Quy định 101-QĐ/TW được Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn như sau:

(1) Hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản (khoản 5 Điều 5 Quy định 101-QĐ/TW): Người hoạt động trong lĩnh vực báo chí, xuất bản là người làm việc tại cơ quan báo chí, nhà xuất bản; người thực hiện nhiệm vụ chuyên môn về báo chí, xuất bản tại cơ quan chỉ đạo báo chí, xuất bản, cơ quan quản lý báo chí, xuất bản, các cấp hội nhà báo, cơ quan chủ quản báo chí, xuất bản; giảng viên chuyên ngành báo chí, xuất bản thuộc cơ sở giáo dục đại học công lập.

(2) Điều kiện, tiêu chuẩn đối với lãnh đạo cơ quan chủ quản được giao nhiệm vụ người đứng đầu cơ quan báo chí:

- Có đủ sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên;

- Đáp ứng khoản 2, khoản 3 Điều 5 Quy định 101-QĐ/TW, cụ thể:

+ Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam (Không bắt buộc đối với cơ quan báo chí thuộc tổ chức tôn giáo).

+ Có trình độ lý luận chính trị cao cấp (Không bắt buộc đối với cơ quan báo chí thuộc tổ chức tôn giáo).

(3) Chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý nhà nước về báo chí (khoản 4 Điều 5 Quy định 101-QĐ/TW): Là chứng chỉ được cấp bởi cơ sở đào tạo giáo dục đại học công lập được phép đào tạo chuyên ngành báo chí; cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ của cơ quan quản lý nhà nước về thông tin và truyền thông theo quy định.

(4) Có đầy đủ hồ sơ và được cơ quan chức năng có thẩm quyền xác nhận (khoản 6 Điều 5 Quy định 101-QĐ/TW):

- Danh mục hồ sơ bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo cơ quan báo chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý: Theo quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

- Danh mục hồ sơ bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội: Theo Phụ lục I của Hướng dẫn 116-HD/BTGTW. Danh mục hồ sơ bổ nhiệm lại lãnh đạo cơ quan báo chí ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội: Theo Phụ lục II của Hướng dẫn 116-HD/BTGTW.

- Danh mục hồ sơ bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí không thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và không thuộc cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội: Theo Phụ lục II Quy định 101-QĐ/TW.

(5) Độ tuổi bổ nhiệm (khoản 7 Điều 5 Quy định 101-QĐ/TW)

Trường hợp đặc biệt không quá 70 tuổi chỉ áp dụng đối với người đứng đầu cơ quan báo chí thuộc các tổ chức tôn giáo; tạp chí khoa học; tạp chí chuyên ngành trong đó có chuyên ngành chính phù hợp với tôn chỉ, mục đích của tạp chí được tính điểm khoa học từ 0,75 điểm trở lên.

(Khoản 1, 2 Mục II Hướng dẫn 116-HD/BTGTW)

Hướng dẫn về thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí

Về thời hạn giữ chức vụ lãnh đạo cơ quan báo chí theo Điều 8 Quy định 101-QĐ/TW được Ban Tuyên giáo Trung ương hướng dẫn như sau:

- Người đứng đầu cơ quan báo chí không đảm nhiệm chức vụ quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp (10 năm liên tiếp) tại 01 cơ quan báo chí.

Nhiệm kỳ tiếp theo chỉ được thực hiện cách thời điểm kết thúc nhiệm kỳ thứ hai ít nhất 05 năm.

- Thời hạn giao thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan báo chí đối với cấp phó người đứng đầu cơ quan báo chí không quá 18 tháng.

Lãnh đạo cơ quan chủ quản (không phải là người đứng đầu cơ quan chủ quản) được giao nhiệm vụ phụ trách cơ quan báo chí không quá 12 tháng.

Cơ quan chủ quản chỉ ra văn bản giao nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan báo chí sau khi có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Thông tin và Truyền thông.

(Khoản 4 Mục II Hướng dẫn 116-HD/BTGTW)

Hướng dẫn 116-HD/BTGTW có hiệu lực từ ngày ký.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 927

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079