Điểm mới bảng lương công an, quân đội từ 01/7/2024

23/09/2023 09:21 AM

Dự kiến từ 01/7/2024 thực hiện cải cách tiền lương. Vậy điểm mới về bảng lương công an, quân đội được quy định thế nào?

Điểm mới về bảng lương công an, quân đội từ 01/7/2024

Điểm mới về bảng lương công an, quân đội từ 01/7/2024 (Hình từ internet)

Điểm mới về bảng lương công an, quân đội từ 01/7/2024

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW thì tiền lương của lực lượng công an, quân đội sẽ có những điểm mới sau đây:

03 bảng lương mới đối với công an, quân đội

Tại Nghị quyết 27-NQ/TW thì sau cải cách tiền lương, sẽ có 3 bảng lương mới với công an, quân đội gồm:

- Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm);

- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an

- Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an.

(Trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

Hiện hành, bảng lương của công an, quân đội được quy định tại các văn bản sau:

- Bảng lương cấp bậc quân hàm sĩ quan quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan công an nhân dân (Theo Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016)

- Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp thuộc quân đội nhân dân và chuyên môn kỹ thuật thuộc công an nhân dân (Theo Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BNV ngày 17/10/2016)

- Bảng lương công nhân công an (Theo Nghị định 49/2019/NĐ-CP ngày 06/6/2019)

- Bảng lương công nhân quốc phòng (Theo Nghị định 19/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017)

Hiện nay: Lương = Mức lương cơ sở * Hệ số lương

Từ 01/7/2022: Bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

cấu tiền lương mới với cán bộ công chức, lực lượng vũ trang

Thiết kế cơ cấu tiền lương mới gồm:

- Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương)

- Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương).

Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Bên cạnh đó, sắp xếp lại các chế độ phụ cấp hiện hành, bảo đảm tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương, trong đó có những nội dung liên quan tới công an, quân đội như sau:

- Tiếp tục áp dụng phụ cấp kiêm nhiệm; phụ cấp thâm niên vượt khung; phụ cấp khu vực; phụ cấp trách nhiệm công việc; phụ cấp lưu động; phụ cấp phục vụ an ninh, quốc phòng và phụ cấp đặc thù đối với lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu).

- Bãi bỏ phụ cấp thâm niên nghề (trừ quân đội, công an, cơ yếu để bảo đảm tương quan tiền lương với cán bộ, công chức); phụ cấp chức vụ lãnh đạo (do các chức danh lãnh đạo trong hệ thống chính trị thực hiện xếp lương chức vụ); phụ cấp công tác đảng, đoàn thể chính trị - xã hội; phụ cấp công vụ (do đã đưa vào trong mức lương cơ bản); phụ cấp độc hại, nguy hiểm (do đã đưa điều kiện lao động có yếu tố độc hại, nguy hiểm vào phụ cấp theo nghề).

Ngày 19/9/2023, phát biểu bế mạc Diễn đàn kinh tế - xã hội Việt Nam 2023, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu diễn đàn đã dành nhiều thời gian trọng tâm không chỉ vào các vấn đề kinh tế - xã hội mang tính thời sự, ngắn hạn mà còn tiếp cận các vấn đề lớn.

Đáng lưu ý, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh đến việc sớm thực hiện cải cách chính sách tiền lương một cách căn bản trong năm 2024. Đây cũng là một cú hích cho thị trường lao động, góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa.

"Đây là cải cách chứ không phải tăng lương bình thường. Nếu không có gì thay đổi, thời điểm chúng ta có thể áp dụng là từ 1-7-2024"

Xem thêm: Chỉ đạo mới nhất lộ trình cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 87,452

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079