Đính chính thời gian hiệu lực thi hành của Thông tư 14/2023/TT-BNV

04/10/2023 08:42 AM

Tôi muốn biết có phải Bộ Nội vụ đã đính chính thời gian hiệu lực thi hành của Thông tư 14/2023/TT-BNV đúng không? – Tuyết Nhi (Long An)

Đính chính thời gian hiệu lực thi hành của Thông tư 14/2023/TT-BNV

Đính chính thời gian hiệu lực thi hành của Thông tư 14/2023/TT-BNV (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Đính chính thời gian hiệu lực thi hành của Thông tư 14/2023/TT-BNV

Ngày 27/9/2023, Bộ Nội vụ đã có Công văn 5538/BNV-VP về việc đính chính Thông tư 14/2023/TT-BNV.

Cụ thể, ngày 05/9/2023, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 14/2023/TT-BNV về Quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ. Qua rà soát, Bộ Nội vụ phát hiện lỗi kỹ thuật tại Điều 2 Thông tư 14/2023/TT-BNV, Bộ Nội vụ đính chính như sau:

- Sửa “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 10 năm 2023” thành “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 26 tháng 10 năm 2023”.

- Công văn này là bộ phận không thể tách rời của Thông tư 14/2023/TT-BNV.

Như vậy, Thông tư 14/2023/TT-BNV quy định cập nhật, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 26/10/2023.

Nguyên tắc cập nhật, kết nối, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ

Việc cập nhật, kết nối, khai thác và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được thực hiện theo các nguyên tắc tại Điều 4 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BNV, cụ thể như sau:

- Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được quản lý tập trung từ trung ương đến bộ, ngành, địa phương; bảo đảm sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành, tập trung tối đa nguồn lực, rút ngắn thời gian trong việc thu thập, chỉnh sửa, cập nhật thông tin cho cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ trong các cơ quan, đơn vị.

- Công tác cập nhật và quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ là trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị có liên quan, được thực hiện thống nhất, liên tục, đồng bộ, khoa học, phản ánh đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin của các lĩnh vực thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ.

Việc cập nhật cơ sở dữ liệu bảo đảm nguyên tắc dữ liệu chỉ thu thập từ một nguồn, một lần không trùng lặp và chia sẻ lại các hệ thống thông tin có liên quan phục vụ khai thác dữ liệu.

- Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được chia sẻ phục vụ các hoạt động của cơ quan nhà nước hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp tuân thủ quy định của pháp luật trong việc tạo lập, quản lý và sử dụng dữ liệu.

- Cơ quan, đơn vị được kết nối, chia sẻ, khai thác thông tin với cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ phải đảm bảo điều kiện hạ tầng hệ thống thông tin, mô hình kết nối, cấu trúc dữ liệu, an ninh, an toàn, bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật.

- Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được lưu trữ, bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin. Việc xây dựng, quản lý, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ phải tuân thủ kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam và kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Nội vụ, quy định về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước và các quy định pháp luật khác có liên quan.

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ là tập hợp dữ liệu số hoá thông tin chuyên ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý và giao cho các cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ cấp bộ, ngành, tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương quản lý, sử dụng và phân quyền cho cơ quan, đơn vị thuộc quyền quản lý của bộ, ngành, địa phương.

(Khoản 1 Điều 3 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BNV)

Nội dung cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ

Cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ do Bộ Nội vụ xây dựng, quản lý thống nhất trong toàn ngành Nội vụ.

Nội dung của cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được thực hiện theo quy định tại khoản 3, 4 Điều 11 Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Phạm vi, nội dung cụ thể của từng cơ sở dữ liệu, việc cập nhật bổ sung danh mục các cơ sở dữ liệu chuyên ngành Nội vụ được thực hiện theo quy định của Bộ trưởng Bộ Nội vụ và công bố công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Nội vụ.

(Điều 6 Quy định ban hành kèm theo Thông tư 14/2023/TT-BNV)

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,162

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079