Nghị quyết 164/NQ-CP: Lên phương án triển khai chế độ tiền lương mới khi được thông qua

06/10/2023 08:35 AM

Cơ quan nào được giao nhiệm vụ lên phương án triển khai chế độ tiền lương mới khi được Trung ương, Quốc hội thông qua?

Lên phương án triển khai chế độ tiền lương mới khi được thông qua

Nghị quyết 164/NQ-CP ngày 04/10/2023 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2023 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương.

Theo đó, Chính phủ giao các Bộ Nội vụ, Tài chính, Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các các bộ, cơ quan liên quan chủ động xây dựng các văn bản quy định và chuẩn bị các công việc cụ thể để triển khai kịp thời chế độ tiền lương mới khi được Trung ương và Quốc hội thông qua.

Như vậy, các cơ quan trên được giao nhiệm vụ lên phương án triển khai chế độ tiền lương mới sau khi được Trung ương, Quốc hội thông qua.

Xem thêm: Tiền lương thấp nhất của công chức, viên chức từ 01/7/2024? Lộ trình tăng lương cơ bản đến 2025?

Lên phương án triển khai chế độ tiền lương mới khi được thông qua

Lên phương án triển khai chế độ tiền lương mới khi được thông (Hình từ internet)

Trình Trung ương, Quốc hội thực hiện cải cách tiền lương từ 01/7/2024

Thừa ủy quyền của Thủ tướng, Bộ trưởng Nội vụ đã ký Báo cáo của Chính phủ về công tác quản lý cán bộ, công chức gửi đại biểu Quốc hội.

Một trong những nội dung báo cáo đề cập đến là vấn đề cải cách chính sách tiền lương.

Theo Báo cáo, việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức được thực hiện thường xuyên, đúng thẩm quyền theo phân cấp hiện hành, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước. Chế độ thôi việc, nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức được thực hiện đúng theo quy định.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 107/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW.

Theo đó, Chính phủ đã giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan xây dựng 6 nội dung cụ thể của chế độ tiền lương mới theo chức vụ, chức danh, vị trí việc làm, gắn với lộ trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế hưởng lương từ ngân sách nhà nước và các giải pháp tài chính tạo nguồn cho cải cách tiền lương.

Tuy nhiên, từ năm 2020 đến nay, do tác động bất lợi của nhiều yếu tố, đặc biệt là đại dịch COVID-19 làm cho nền kinh tế và ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn nên tại Hội nghị Trung ương 13 khóa XII (tháng 10/2020) và Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII (tháng 10/2021) đã xem xét, quyết định lùi thời điểm thực hiện chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

"Thực hiện ý kiến của Bộ Chính trị và Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Trung ương, Quốc hội việc thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW kể từ 01/7/2024", Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết.

Cũng theo người đứng đầu ngành Nội vụ, thời gian tới, cần tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, tiền lương và phúc lợi cho cán bộ, công chức theo Nghị quyết 27-NQ/TW.

(Xem thêm nội dung tại bài viết: Trình Trung ương, Quốc hội thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW kể từ 01/7/2024)

>> Xem xét thực hiện chế độ tiền lương mới từ ngày 1/7/2024; ban hành Nghị quyết mới về chính sách xã hội

>> Phụ cấp thâm niên từ 01/7/2024: Ai còn, ai mất?

>> Điểm mới bảng lương công an, quân đội từ 01/7/2024

>> 05 bảng lương mới theo vị trí việc làm khi cải cách tiền lương công chức theo Nghị quyết 27

>> Mốc thời gian báo cáo lộ trình cải cách tiền lương theo Nghị quyết 27

>> Cải cách tiền lương: Tổng quỹ phụ cấp chiếm tối đa bao nhiêu % quỹ lương?

Chia sẻ bài viết lên facebook 17,790

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079