Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lý hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg

07/10/2023 11:39 AM

Tôi muốn biết Tổng cục Thuế đã có những hướng dẫn gì trong việc xử lý hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg? – Khải Đăng (An Giang)

Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lý hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg

Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lý hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 05/10/2023, Tổng cục Thuế đã có Công điện 08/CĐ-TCT về thực hiện Quyết định 25/2023/QĐ-TTg ngày 03/10/2023 của Thủ tướng về giảm tiền thuê đất của năm 2023

Tổng cục Thuế hướng dẫn xử lý hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg

Cụ thể, để kịp thời triển thực hiện các nội dung quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg, trong đó có việc xử lý hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất của năm 2023, Tổng cục

Căn cứ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất năm của 2023 của người thuê đất theo quy định Điều 4 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg do người nộp thuế gửi đến, cơ quan thuế quản lý xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất.

Đồng thời, tổng hợp tình hình giảm tiền thuê đất theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh/thành phố, cập nhật thông tin giảm tiền thuê đất của người nộp thuế, số tiền thuê đất phải nộp năm 2023 và điều chỉnh tiền chậm nộp tương đương (nếu có) trên hệ thống.

Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Thành phàn hồ sơ giảm tiền thuê đất của năm 2023 bao gồm:

- Giấy đề nghị giảm tiền thuê đất năm 2023 của người thuê đất theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg.

Người thuê đất chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của thông tin và đề nghị giảm tiền thuê đất của mình, đảm bảo đúng đối tượng được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg.

- Quyết định cho thuê đất hoặc Hợp đồng thuê đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao).

(Điều 4 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg)

Trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất của năm 2023 theo Quyết định 25/2023/QĐ-TTg

Cụ thể tại Điều 5 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg quy định về trình tự, thủ tục giảm tiền thuê đất của năm 2023 như sau:

(1) Người thuê đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất (bằng một trong các phương thức: Trực tiếp, điện tử, bưu chính) cho cơ quan thuế quản lý thu tiền thuê đất, Ban Quản lý Khu kinh tế, Ban Quản lý Khu công nghệ cao, cơ quan khác theo quy định của pháp luật về quản lý thuế kể từ thời điểm Quyết định 25/2023/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/3/2024.

Không áp dụng giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg đối với trường hợp người thuê đất nộp hồ sơ sau ngày 31/3/2024.

(2) Căn cứ hồ sơ giảm tiền thuê đất do người thuê đất nộp theo quy định (1); không quá 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 25/2023/QĐ-TTg, cơ quan có thẩm quyền xác định số tiền thuê đất được giảm và ban hành Quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định tại pháp luật về thu tiền thuê đất và pháp luật về quản lý thuế.

(3) Trường hợp người thuê đất đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định giảm tiền thuê đất theo quy định của Quyết định 25/2023/QĐ-TTg nhưng sau đó cơ quan quản lý nhà nước phát hiện qua thanh tra, kiểm tra việc người thuê đất không thuộc trường hợp được giảm tiền thuê đất theo quy định tại Quyết định 25/2023/QĐ-TTg thì người thuê đất phải hoàn trả ngân sách nhà nước số tiền thuê đất đã được giảm và tiền chậm nộp tính trên số tiền được giảm theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

(4) Trường hợp người thuê đất đã nộp tiền thuê đất của năm 2023 mà sau khi cơ quan có thẩm quyền xác định và quyết định giảm tiền thuê đất có phát sinh thừa tiền thuê đất thì được trừ số tiền đã nộp thừa vào tiền thuê đất của kỳ sau hoặc năm tiếp theo theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan; trường hợp không còn kỳ phải nộp tiền thuê đất tiếp theo thì thực hiện bù trừ hoặc hoàn trả số tiền nộp thừa theo quy định của pháp luật về quản lý thuế và pháp luật khác có liên quan.

Xem thêm nội dung tại Công điện 08/CĐ-TCT ngày 05/10/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,822

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079