Lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu

11/10/2023 14:40 PM

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu vào kỳ họp cuối năm 2023 được hướng dẫn thế nào?

Lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu vào kỳ họp cuối năm 2023

Lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu vào kỳ họp cuối năm 2023 (Hình từ internet)

Lấy phiếu tín nhiệm với người giữ chức vụ do HĐND bầu vào kỳ họp cuối năm 2023

Nội dung đề cập tại Công văn 599/UBTVQH15-CTĐB năm 2023 triển khai tổ chức lấy phiếu tín nhiệm do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành.

Để triển khai hiệu quả công tác lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu vào kỳ họp cuối năm 2023 theo Nghị quyết 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau đây:

(1) Triển khai thực hiện Nghị quyết 96/2023/QH15

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện đúng Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 96/2023/QH15 ngày 23/6/2023 của Quốc hội.

- Thường trực Hội đồng nhân dân ban hành Kế hoạch tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu bảo đảm theo quy trình, thủ tục chặt chẽ, cẩn trọng; dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch; đánh giá đúng thực chất kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn và phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người được lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm.

- Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở cấp tỉnh ngay sau khi thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm và tổng hợp kết quả lấy phiếu tín nhiệm của Hội đồng nhân dân cấp huyện báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đồng thời công khai kết quả lấy phiếu tín nhiệm theo quy định tại Nghị quyết 96/2023/QH15.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu tiếp tục có phát sinh vướng mắc, đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội (qua Ban Công tác đại biểu) để có hướng dẫn thống nhất thực hiện.

(2) Về một số nội dung HĐND có vướng mắc

- Về thời gian Hội đồng nhân dân tổ chức lấy phiếu tín nhiệm:

Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện lấy phiếu tín nhiệm một lần vào kỳ họp cuối năm thứ ba của nhiệm kỳ (Quý IV của năm 2023) theo Điều 9 Nghị quyết 96/2023/QH15. Đồng thời, bảo đảm quy trình về thời gian theo Điều 11 Nghị quyết 96/2023/QH15.

- Về đối tượng lấy phiếu tín nhiệm tại Hội đồng nhân dân:

Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm đối với những người, giữ các chức vụ do Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện bầu trước ngày 01/01/2023 theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 96/2023/QH15.

Một số trường hợp cụ thể thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm:

- Giám đốc Công an cấp tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự cấp tỉnh là Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố.

- Trường hợp thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị quyết 96/2023/QH15 được điều động sang nhiệm vụ khác nhưng chưa tiến hành miễn nhiệm chức vụ do Hội đồng nhân dân bầu cho đến phiên họp Hội đồng nhân dân lấy phiếu tín nhiệm;

- Trường hợp người giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân là Giám đốc sở, trong năm 2023 được điều động sang làm Giám đốc sở khác thì Hội đồng nhân dân vẫn lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân là chức danh do Hội đồng nhân dân bầu.

(3) Đối với Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội

Căn cứ vào Quy định 96-QĐ/TW ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị, không lấy phiếu tín nhiệm người giữ chức danh Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Trường hợp là Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh, thành ủy thì lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh cấp ủy theo Quy định 96-QĐ/TW.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,886

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079