Dự kiến có thể xét công nhận tốt nghiệp THCS 02 lần/năm học

11/10/2023 15:26 PM

Tôi nghe nói dự kiến có thể xét công nhận tốt nghiệp THCS 02 lần/năm học, xin cho hỏi có đúng như vậy không? - Huỳnh Lập (Bình Định)

Dự kiến có thể xét công nhận tốt nghiệp THCS 02 lần/năm học

Dự kiến có thể xét công nhận tốt nghiệp THCS 02 lần/năm học (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Dự kiến có thể xét công nhận tốt nghiệp THCS 02 lần/năm học

Theo Điều 3 dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở quy định số lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trong một năm như sau:

- Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp cho người học không quá 02 (hai) lần do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

- Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, số lần xét công nhận tốt nghiệp cho người học trong mỗi năm do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định.

Hiện hành tại Điều 3 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGDĐT quy định số lần xét công nhận tốt nghiệp trong một năm như sau:

- Đối với học sinh THCS, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp một lần, ngay sau khi kết thúc năm học (theo biên chế năm học của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

2.-bổ túc THCS), số lần xét công nhận tốt nghiệp trong một năm do sở giáo dục và đào tạo trình uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi chung là uỷ ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định.

Như vậy, dự kiến sắp tới có thể xét công nhận tốt nghiệp THCS 02 lần/năm học.

2. Dự kiến bỏ xếp loại trong bằng tốt nghiệp THCS

Cụ thể tại dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở bỏ điều khoản về xếp loại tốt nghiệp như quy chế hiện hành.

Hiện hành tại Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGDĐT quy định về xếp loại tốt nghiệp trung học cơ sở như sau:

- Kết quả tốt nghiệp của người đang học tại các cơ sở giáo dục được xếp thành 3 loại: giỏi, khá, trung bình căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm và xếp loại học lực; nếu người học thuộc diện không xếp loại hạnh kiểm thì chỉ căn cứ vào kết quả xếp loại học lực:

+ Loại giỏi: hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi;

+ Loại khá: hạnh kiểm từ loại khá trở lên, học lực loại khá hoặc hạnh kiểm loại khá, học lực loại giỏi;

+ Loại trung bình: các trường hợp còn lại.

- Người học chưa tốt nghiệp ở kỳ thi tốt nghiệp hoặc lần xét công nhận tốt nghiệp THCS trước được công nhận tốt nghiệp đều xếp loại trung bình.

Như vậy, theo dự thảo sẽ không còn xếp loại trong bằng tốt nghiệp THCS.

3. Điều kiện công nhận tốt nghiệp THCS

(1) Về tuổi xét công nhận tốt nghiệp

- Đối với người học đang theo học Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở không quá 21 tuổi.

- Đối với người học đang theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở từ 15 tuổi trở lên.

- Trường hợp người học ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(2) Về kết quả rèn luyện và kết quả học tập

- Người học được công nhận hoàn thành Chương trình Giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở (sau đây gọi tắt là Chương trình trung học cơ sở) trong năm học lớp 9 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở trong năm học lớp 9 do kết quả học tập cả năm học lớp 9 xếp loại Chưa đạt (hoặc học lực cả năm xếp loại yếu, kém) được đăng kí với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9 để kiểm tra, đánh giá lại các môn học và được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở trong năm học lớp 9 do kết quả rèn luyện cả năm học lớp 9 xếp loại Chưa đạt (hoặc hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu) được đăng kí rèn luyện trong kì nghỉ hè của năm học đó với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9 để được đánh giá lại và được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trường hợp người học không đăng kí rèn luyện trong kì nghỉ hè của năm học đó với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9, để được đánh giá lại thì phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo quy định tại điểm d, Khoản 2, Điều 5 của Quy chế này.

- Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở do nghỉ học quá 45 buổi trong năm học lớp 9, được đăng kí với cơ sở giáo dục nơi đã theo học để học lại lớp 9 và được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(3) Người học không trong thời gian thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân theo quy định của pháp luật, trừ học viên của trường, lớp mở cho người đang thi hành án phạt tù hoặc bị hạn chế quyền công dân.

(Điều 4 dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở)

Xem thêm dự thảo Thông tư ban hành Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở.

Hồ Quốc Tuấn

Chia sẻ bài viết lên facebook 940

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079