Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Diễn ra vào ngày nào? Khẩu hiệu là gì?

12/10/2023 10:30 AM

Tôi muốn hỏi Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra khi nào? Khẩu hiệu tuyên truyền của Đại hội lần này là gì? – Kim Thu (Bình Dương)

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Diễn ra vào ngày nào? Khẩu hiệu là gì?

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam: Diễn ra vào ngày nào? Khẩu hiệu là gì? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 02/10/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn 117-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Khi nào diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam?

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2023 tại Thủ đô Hà Nội.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của phong trào công nhân, viên chức, lao động, khẳng định vai trò, vị trí của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh tình hình mới.

(Theo Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023)

Khẩu hiệu của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam là gì?

Tại khoản 6 Mục II Hướng dẫn 117-HD/BTGTW năm 2023 thì Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028 có 12 khẩu hiệu truyên truyền như sau:

1- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

2- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước!

3- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

4- Công nhân, viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028!

5- Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, xứng đáng là giai cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá đất nước!

6- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng; hệ thống chính trị và toàn xã hội!

7- Xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước!

8- Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh!

9- Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo!

10- Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiên phong của giai cấp công nhân Việt Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm!

11- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm!

12- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta!

Mục tiêu của Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023 – 2028

Trong nhiệm kỳ 2023 – 2028 sắp tới, Công đoàn Việt Nam đã đưa ra các mục tiêu như sau:

- Nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn, tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng kịp thời yêu cầu của tình hình mới, trọng tâm là đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

- Hoàn thiện mô hình tổ chức, thu hút, tập hợp đông đảo người lao động gia nhập công đoàn; xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và phương pháp công tác tốt.

- Đổi mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên, người lao động; xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

- Đến cuối nhiệm kỳ, hướng đến kỷ niệm 100 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, khẳng định Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, là chỗ dựa tin cậy của người lao động, là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước ta.

Xem thêm nội dung tại Hướng dẫn 117-HD/BTGTW hướng dẫn tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2023-2028.

Chia sẻ bài viết lên facebook 5,214

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079