Đề xuất bỏ xếp loại trong bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

12/10/2023 08:52 AM

Xin hỏi Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang lấy ý kiến đề xuất bỏ xếp loại trong bằng tốt nghiệp trung học cơ sở đúng không? - Mẫn Nhi (Long An)

Đề xuất bỏ xếp loại trong bằng tốt nghiệp trung học cơ sở (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Đề xuất bỏ xếp loại trong bằng tốt nghiệp trung học cơ sở

Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. Theo đó, dự thảo đề xuất bỏ xếp loại trong bằng tốt nghiệp trung học cơ sở.

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không còn quy định về việc xếp loại trong dự thảo Thông tư Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở. 

Theo dự thảo Thông tư Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở quy định học sinh được công nhận tốt nghiệp sẽ được cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở mà không đề cập xếp loại.

Theo đó, việc xét công nhận tốt nghiệp được căn cứ vào kết quả rèn luyện và học tập năm học lớp 9 của người học, như sau:

- Người học được công nhận hoàn thành Chương trình Giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở hoặc Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở (sau đây gọi tắt là Chương trình trung học cơ sở) trong năm học lớp 9 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở trong năm học lớp 9 do kết quả học tập cả năm học lớp 9 xếp loại Chưa đạt (hoặc học lực cả năm xếp loại yếu, kém) được đăng kí với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9 để kiểm tra, đánh giá lại các môn học và được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở trong năm học lớp 9 do kết quả rèn luyện cả năm học lớp 9 xếp loại Chưa đạt (hoặc hạnh kiểm cả năm xếp loại yếu) được đăng kí rèn luyện trong kì nghỉ hè của năm học đó với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9 để được đánh giá lại và được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trường hợp người học không đăng kí rèn luyện trong kì nghỉ hè của năm học đó với cơ sở giáo dục nơi đã theo học lớp 9, để được đánh giá lại thì phải được cơ quan có thẩm quyền xác nhận chấp hành tốt chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương theo quy định.

- Người học chưa được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở do nghỉ học quá 45 buổi trong năm học lớp 9, được đăng kí với cơ sở giáo dục nơi đã theo học để học lại lớp 9 và được công nhận hoàn thành Chương trình trung học cơ sở theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

(Khoản 2 Điều 4 và Điều 9 dự thảo Thông tư Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở)

Theo quy định hiện hành, tại Điều 8 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 11/2006/QĐ-BGD&ĐT quy định kết quả tốt nghiệp của người đang học tại các cơ sở giáo dục được xếp thành 3 loại: giỏi, khá, trung bình căn cứ vào xếp loại hạnh kiểm và xếp loại học lực; 

Nếu người học thuộc diện không xếp loại hạnh kiểm thì chỉ căn cứ vào kết quả xếp loại học lực như sau:

- Loại giỏi: hạnh kiểm loại tốt, học lực loại giỏi;

- Loại khá: hạnh kiểm từ loại khá trở lên, học lực loại khá hoặc hạnh kiểm loại khá, học lực loại giỏi;

- Loại trung bình: các trường hợp còn lại.

2. Đề xuất xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở có thể đến 2 lần/năm học

Tại Điều 3 dự thảo Thông tư Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở đề xuất số lần xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở trong một năm như sau:

- Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, mỗi năm xét công nhận tốt nghiệp cho người học không quá 02 (hai) lần do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định. 

-  Đối với các cơ sở giáo dục thực hiện Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, số lần xét công nhận tốt nghiệp cho người học trong mỗi năm do Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định. 

3. Độ tuổi xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở

Theo khoản 1 Điều 4  dự thảo Thông tư Quy chế xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở nêu rõ độ tuổi xét công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở như sau:

- Đối với người học đang theo học Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở không quá 21 tuổi

- Đối với người học đang theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở từ 15 tuổi trở lên. 

- Trường hợp người học ở nước ngoài về nước, học vượt lớp, học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định, thực hiện theo quy định về độ tuổi theo cấp học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nguyễn Ngọc Quế Anh

Chia sẻ bài viết lên facebook 930

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079