Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

12/10/2023 14:59 PM

Tôi muốn biết các thủ tục hành chính mới nào được ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ theo Quyết định 2060/QĐ-BKHCN? – Hoàng Tú (Long An)

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 13/9/2023, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Quyết định 2060/QĐ-BKHCN về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ.

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ

Theo đó, ban hành 40 thủ tục hành chính cấp trung ương và 03 thủ tục hành chính cấp tỉnh quy định tại Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (sửa đổi 2009, 2019, 2022) và Nghị định 65/2023/NĐ-CP.

Cụ thể, các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ bao gồm:

TT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực

Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp trung ương

1

Thủ tục yêu cầu thẩm định nội dung đơn đăng ký sáng chế của người thứ ba

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

2

Thủ tục đền bù cho chủ sở hữu sáng chế vì sự chậm trễ trong việc cấp phép lưu hành dược phẩm

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

3

Thủ tục xử lý đơn La Hay có chỉ định Việt Nam

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

4

Thủ tục xử lý đơn Madrid có nguồn gốc Việt Nam

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

5

Thủ tục xử lý đơn Madrid có chỉ định Việt Nam

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

6

Thủ tục chuyển đổi đăng ký quốc tế nhãn hiệu thành đơn nộp theo thể thức quốc gia

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

7

Thủ tục yêu cầu ghi nhận thay đổi người nộp đơn

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

8

Thủ tục sửa đổi, bổ sung đơn đăng ký sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

9

Thủ tục tách đơn đăng ký SHCN

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

10

Thủ tục rút đơn đăng ký SHCN

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

11

Thủ tục duy trì hiệu lực Văn bằng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

12

Thủ tục gia hạn hiệu lực Bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

13

Thủ tục chấm dứt hiệu lực văn bằng bảo hộ

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

14

Thủ tục hủy bỏ hiệu lực văn bằng bảo hộ

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

15

Thủ tục sửa đổi thông tin trên văn bằng bảo hộ, thay đổi thông tin trong Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

16

Thủ tục cấp phó bản văn bằng bảo hộ và cấp lại văn bằng bảo hộ/phó bản văn bằng bảo hộ

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

17

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

18

Thủ tục đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

19

Thủ tục ghi nhận việc sửa đổi nội dung, gia hạn, chấm dứt trước thời hạn hiệu lực hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

20

Thủ tục ra quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

21

Thủ tục yêu cầu chấm dứt quyền sử dụng sáng chế theo quyết định bắt buộc

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

22

Thủ tục cấp phó bản, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng SHCN

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

23

Thủ tục giao quyền đăng ký sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân khác

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

24

Thủ tục cho phép tổ chức, cá nhân khác sử dụng sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí là kết quả của nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

25

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

26

Thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

27

Thủ tục cấp lại Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

28

Thủ tục thu hồi Chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

29

Thủ tục ghi nhận Người đại diện sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

30

Thủ tục ghi nhận tổ chức đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

31

Thủ tục ghi nhận thay đổi thông tin của tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

32

Thủ tục xóa tên tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

33

Thủ tục xóa tên người đại diện sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

34

Thủ tục đăng ký dự kiểm tra nghiệp vụ giám định sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

35

Thủ tục cấp Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

36

Thủ tục cấp lại Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

37

Thủ tục thu hồi Thẻ giám định viên SHCN

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

38

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

39

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

40

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định SHCN

Sở hữu trí tuệ

Cục Sở hữu trí tuệ

B. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

UBND cấp tỉnh

2

Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp

Sở hữu trí tuệ

UBND cấp tỉnh

3

Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định SHCN

Sở hữu trí tuệ

UBND cấp tỉnh

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,035

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079