Quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2024

16/10/2023 11:02 AM

Tôi muốn biết ai là nhà đầu tư? Từ năm 2024, việc ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư được quy định như thế nào? – Minh Thúy (Bình Dương)

Quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2024

Quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2024 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Từ 01/01/2024, các quy định trong Luật Đấu thầu 2023 sẽ chính thức có hiệu lực thi hành.

Luật Đấu thầu 2013 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 04/2017/QH14, Luật số 40/2019/QH14, Luật số 64/2020/QH14Luật số 03/2022/QH15 (sau đây gọi là Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13) hết hiệu lực kể từ ngày Luật Đấu thầu 2023 có hiệu lực thi hành, trừ quy định tại Điều 96.

Ai là nhà đầu tư?

Theo Luật Đấu thầu 2023, nhà đầu tư là tổ chức, cá nhân tham dự thầu, đứng tên dự thầu và trực tiếp ký, thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn.

Nhà đầu tư có thể là nhà đầu tư độc lập hoặc nhà đầu tư liên danh.

 (Khoản 25 Điều 4 Luật Đấu thầu 2023)

Quy định về ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2024

Cụ thể tại khoản 4 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023, các đối tượng được hưởng ưu đãi trong lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2024 bao gồm:

- Nhà đầu tư có giải pháp ứng dụng công nghệ nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường;

- Nhà đầu tư cam kết chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ được ưu tiên đầu tư phát triển theo quy định của pháp luật về công nghệ cao hoặc thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao theo quy định của pháp luật về chuyển giao công nghệ.

Nếu cá nhân, tổ chức thuộc các trường hợp trên thì sẽ được các ưu đãi sau đây trong lựa chọn nhà đầu tư:

- Xếp hạng cao hơn cho nhà đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi trong trường hợp nhà đầu tư thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi và nhà đầu tư không thuộc đối tượng được hưởng ưu đãi được đánh giá ngang nhau;

- Cộng thêm điểm vào điểm tổng hợp để so sánh, xếp hạng.

(Khoản 5 Điều 10 Luật Đấu thầu 2023)

Có những chi phí nào trong lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2024?

Các chi phí trong lựa chọn nhà đầu tư được quy định như sau:

- Hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu trong nước được phát hành miễn phí trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;

- Hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu quốc tế được phát hành trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; nhà đầu tư nộp tiền mua bản điện tử hồ sơ mời thầu khi nộp hồ sơ dự thầu;

- Bên mời thầu chịu chi phí đăng tải thông tin về lựa chọn nhà đầu tư và các chi phí liên quan đến tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;

- Nhà đầu tư chịu chi phí liên quan đến việc chuẩn bị hồ sơ đăng ký thực hiện dự án, hồ sơ dự thầu, tham dự thầu, chi phí giải quyết kiến nghị (nếu có).

(Khoản 2 Điều 15 Luật Đấu thầu 2023)

Khi nào hủy thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư từ năm 2024?

Theo khoản 2 Điều 17 Luật Đấu thầu 2023, các trường hợp hủy thầu đối với lựa chọn nhà đầu tư từ ngày 01/01/2023 sẽ bao gồm:

- Tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng được các yêu cầu của hồ sơ mời thầu;

- Thay đổi mục tiêu, quy mô, địa điểm, vốn đầu tư, thời hạn thực hiện dự án đầu tư kinh doanh vì lý do bất khá kháng, làm thay đổi tiêu chuẩn đánh giá trong hồ sơ mời thầu đã phát hành;

- Hồ sơ mời thầu có một hoặc một số nội dung không tuân thủ quy định của luật này, quy định khác của pháp luật có liên quan dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư hoặc nhà đầu tư được lựa chọn không còn đáp ứng yêu cầu để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh;

- Nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu 2023;

- Tổ chức, cá nhân khác ngoài nhà đầu tư trúng thầu thực hiện hành vi bị cấm quy định tại Điều 16 Luật Đấu thầu 2023 dẫn đến sai lệch kết quả lựa chọn nhà đầu tư.

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,095

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079