Trình Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trước 25/10/2023

18/10/2023 15:39 PM

Cho tôi hỏi thời hạn trình Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 là vào thời gian nào? - Quang Dũng (Hà Nội)

Trình Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trước 25/10/2023

Trình Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trước 25/10/2023 (Hình từ Internet)

Ngày 17/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện 972/CĐ-TTg về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025.

Trình Thủ tướng thành lập Ban Chỉ đạo sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trước 25/10/2023

Theo quy định tại Nghị quyết 117/NQ-CP nêu trên, chậm nhất ngày 31/10/2023, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải gửi Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương đến Bộ Nội vụ, nhưng đến nay còn 50 tỉnh, thành phố đang tiến hành xây dựng, hoàn thiện Phương án, chưa bảo đảm theo yêu cầu tiến độ chung.

Theo đó, để việc sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Nội vụ thực hiện các nội dung sau:

- Trình Thủ tướng Chính phủ thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trước ngày 25/10/2023.

- Quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành trung ương thường trực tại Bộ Nội vụ, gồm đại diện các Bộ, cơ quan trung ương liên quan: 

Văn phòng Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ủy ban Dân tộc để kịp thời tham mưu thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 và cho ý kiến về Phương án tổng thể của từng địa phương.

- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan trung ương liên quan kịp thời có ý kiến đối với Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương; tổ chức thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương và xây dựng hồ sơ đề án của Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định.

Ngoài ra, Thủ tướng cũng yêu cầu các cá nhân, tổ chức sau đây thực hiện một số nội dung trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 như sau:

- Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định của Đảng và pháp luật để có những giải pháp quyết liệt, kịp thời, chủ động, linh hoạt trong việc triển khai thực hiện sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030, trước mắt là giai đoạn 2023 - 2025; bảo đảm thực hiện đúng kế hoạch, lộ trình đề ra.

- Các Bộ, cơ quan trung ương có liên quan phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, kịp thời có ý kiến đối với Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương (05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Phương án tổng thể của từng địa phương do Bộ Nội vụ gửi lấy ý kiến); tham gia thẩm định hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của các địa phương.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương:

+ Căn cứ Nghị quyết, Kết luận của Bộ Chính trị, Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương để khẩn trương hoàn thiện Phương án tổng thể sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của từng địa phương, gửi đến Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 31/10/2023.

+ Thường xuyên phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, các Bộ, ngành trung ương để kịp thời tiếp thu, hoàn thiện Phương án tổng thể làm căn cứ lập hồ sơ đề án sắp xếp ĐVHC cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025 của địa phương, bảo đảm tiến độ, thời hạn theo quy định.

- Văn phòng Chính phủ theo dõi, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc thực hiện Công điện này, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện để tháo gỡ, giải quyết, xử lý.

Xem thêm Công điện 972/CĐ-TTg ban hành ngày 17/10/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 749

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079