Sẽ ban hành Nghị quyết giảm thuế GTGT năm 2024?

19/10/2023 09:42 AM

Cho tôi hỏi với đề xuất giảm thuế GTGT năm 2024 thì sẽ ban hành nghị quyết hay nghị định? – Khắc Hưng (Sóc Trăng)

Sẽ ban hành Nghị quyết giảm thuế GTGT năm 2024?

Sẽ ban hành Nghị quyết giảm thuế GTGT năm 2024? (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Sẽ ban hành Nghị quyết giảm thuế GTGT năm 2024?

Ngày 13/10/2023, Bộ Tài chính có Công văn 11239/BTC-CST xin ý kiến về việc giảm thuế GTGT 6 tháng đầu năm 2024.

Trong đó, theo Bộ Tài chính, về hình thức của văn bản giảm thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024 như sau:

Căn cứ quy định tại điểm b, điểm c khoản 2 Điều 15 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì hình thức văn bản giảm thuế GTGT trong 6 tháng đầu năm 2024 sẽ là Nghị quyết của Quốc hội.

Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật thì Nghị quyết của Quốc hội thuộc trường hợp lập đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

Việc xây dựng Nghị quyết của Quốc hội phải thực hiện theo quy trình 02 bước:

- Bước 1: Lập đề nghị xây dựng Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, báo cáo Chính phủ trình cơ quan có thẩm quyền xem xét thông qua để đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội.

- Bước 2: Sau khi được đưa vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, cơ quan chủ trì soạn thảo tiến hành xây dựng dự thảo Nghị quyết theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật để trình Chính phủ xem xét trình Quốc hội ban hành.

Theo Chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV dự kiến bắt đầu từ ngày 23/10/2023, vì vậy, việc xây dựng hồ sơ Nghị quyết của Quốc hội theo quy trình 02 bước là không thể kịp về mặt thời gian.

Để đảm bảo tính khả thi, tiến độ thực hiện đồng thời có thể sớm đưa giải pháp vào thực hiện trong thực tế, đảm bảo tính liên tục và kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp, người dân và nền kinh tế, trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, để kịp tiến độ trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, Bộ Tài chính trình Chính phủ đưa nội dung giảm thuế GTGT 2% trong 6 tháng đầu năm 2024 vào Báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2023, dự toán NSNN năm 2024 để trình Quốc hội ra Nghị quyết chung (không ban hành Nghị quyết riêng về giảm thuế GTGT).

Như vậy, sẽ ban hành Nghị quyết giảm thuế GTGT năm 2024, tuy nhiên sẽ là Nghị quyết chung về Báo cáo tình hình thực hiện NSNN năm 2023, dự toán NSNN năm 2024, chứ không ban hành Nghị quyết riêng.

2. Nghị quyết giảm thuế GTGT năm 2023

Chính sách giảm thuế GTGT từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023 được quy định tại Nghị quyết 101/2023/QH15 về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.

4. Thực hiện giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng quy định tại điểm a, khoản 1.1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01/7/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

Giao Chính phủ tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả, phấn đấu không làm ảnh hưởng đến dự toán thu và bội chi ngân sách nhà nước năm 2023 theo Nghị quyết của Quốc hội; báo cáo tình hình thực hiện chính sách trên cùng với tổng kết thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.

3. Nghị quyết giảm thuế GTGT năm 2022

Chính sách giảm thuế GTGT trong năm 2022 được quy định tại Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Điều 3. Chính sách hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội

1. Chính sách tài khóa:

1.1. Chính sách miễn, giảm thuế:

a) Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

b) Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,627

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079