Thay thế 07 phụ lục về việc vận chuyển hàng không tại Thông tư 81/2014/TT-BGTVT

19/10/2023 18:30 PM

Cho tôi hỏi những phụ lục nào được quy định tại Thông tư 81/2014/TT-BGTVT về việc vận chuyển hàng không sẽ bị thay thế từ ngày từ ngày 29/9/2023? – Hữu Nghĩa (Kiên Giang)

Thay thế 07 phụ lục về việc vận chuyển hàng không tại Thông tư 81/2014/TT-BGTVT

Thay thế 07 phụ lục về việc vận chuyển hàng không tại Thông tư 81/2014/TT-BGTVT (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 29/9/2023, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành ban hành Thông tư 28/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực hàng không dân dụng.

Thay thế 07 phụ lục về việc vận chuyển hàng không tại Thông tư 81/2014/TT-BGTVT

Theo đó, Thông tư 28/2023/TT-BGTVT sẽ thay thế các Phụ lục liên quan đến vận chuyển hàng không và hoạt động hàng không chung  tại Thông tư 81/2014/TT-BGTVT, cụ thể như sau:

(1) Thay thế Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 81/2014/TT-BGTVT bằng Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BGTVT.

(2) Thay thế Phụ lục IV, Phụ lục VI, Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 81/2014/TT-BGTVT (đã được thay thế bởi các Phụ lục I, Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 21/2020/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 81/2014/TT-BGTVT, Thông tư 14/2015/TT-BGTVTThông tư 33/2016/TT-BGTVT quy định về việc báo cáo hoạt động và báo cáo số liệu trong ngành hàng không dân dụng Việt Nam) tương ứng với các Phụ lục III, Phụ lục IV, Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BGTVT.

(3) Thay thế Phụ lục IX, Phụ lục X ban hành kèm theo Thông tư 81/2014/TT-BGTVT (đã được thay thế bởi Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 19/2023/TT-BGTVT sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không) tương ứng với các Phụ lục VI, Phụ lục VII ban hành kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BGTVT.

(4) Thay thế Phụ lục XIV của Thông tư 81/2014/TT-BGTVT (đã được thay thế bởi Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư 19/2023/TT-BGTVT) bằng Phụ lục VIII ban hành kèm theo Thông tư 28/2023/TT-BGTVT.

(Điều 3 Thông tư 28/2023/TT-BGTVT)

Quy định về thủ tục cấp quyền vận chuyển hàng không

Cụ thể tại Điều 16 Thông tư 81/2014/TT-BGTVT quy định về thủ tục cấp quyền vận chuyển hàng không như sau:

- Hãng hàng không Việt Nam đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không thường lệ nộp 01 bộ hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện hoặc các hình thức phù hợp khác đến Cục Hàng không Việt Nam và phải chịu trách nhiệm về các thông tin trong hồ sơ. Hồ sơ bao gồm:

+ Văn bản đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Thông tư 81/2014/TT-BGTVT;

+ Bản sao Giấy chứng nhận người khai thác tàu bay;

+ Báo cáo về đường bay và kế hoạch khai thác dự kiến;

+ Bản sao tài liệu xác nhận tư cách pháp nhân và Điều lệ của hãng.

- Hãng hàng không nước ngoài đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không thường lệ, ngoài các tài liệu nêu trên, thành phần hồ sơ bao gồm: Văn bản của quốc gia hãng hàng không nước ngoài chỉ định hoặc xác nhận chỉ định hãng hàng không đó được quyền khai thác vận chuyển hàng không theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định, Cục Hàng không Việt Nam có trách nhiệm xem xét, thẩm định việc cấp hoặc không cấp quyền vận chuyển hàng không. Trong trường hợp không cấp quyền vận chuyển hàng không, phải nêu rõ lý do bằng văn bản.

Trường hợp hồ sơ đề nghị cấp quyền vận chuyển hàng không chưa đầy đủ theo quy định, trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, Cục Hàng không Việt Nam có văn bản đề nghị hãng hàng không hoàn chỉnh hồ sơ và thời hạn giải quyết tính từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định.

Xem thêm tại Thông tư 28/2023/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 29/9/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 624

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079