05 chính sách trọng dụng người có tài năng là cán bộ, công chức, viên chức (Đề xuất)

20/10/2023 09:20 AM

Bộ Nội vụ có đề xuất gì về chính sách trọng dụng người có tài năng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Người có tài năng là ai?

Nội dung đề cập tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo dự thảo, người có tài năng là người có phẩm chất đạo đức, lối sống chuẩn mực; có khát vọng cống hiến, phụng sự Tổ quốc và Nhân dân; có trình độ, năng lực sáng tạo vượt trội; có công trình, sản phẩm, thành tích, công trạng hoặc cống hiến đặc biệt tạo nên sự tiến bộ, phát triển của một lĩnh vực, một ngành, của địa phương hoặc đất nước được tiến hành trong các ngành, lĩnh vực của đời sống xã hội. 

Đề xuất 05 chính sách trọng dụng người có tài năng là cán bộ, công chức, viên chức

Đề xuất chính sách trọng dụng người có tài năng là cán bộ, công chức, viên chức (Hình từ internet)

Đề xuất 05 chính sách trọng dụng người có tài năng là cán bộ, công chức, viên chức

Theo dự thảo Nghị định, chính sách trọng dụng người có tài năng là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bao gồm:

(1) Chính sách về môi trường làm việc, trang thiết bị làm việc

- Được tham dự và phát biểu ý kiến tại các cuộc họp có liên quan đến công tác chuyên môn của tập thể lãnh đạo cơ quan, tổ chức đang công tác;

- Được cấp có thẩm quyền phân công, bố trí người (hoặc một nhóm) hỗ trợ thực hiện công việc, nhiệm vụ cụ thể. Người (hoặc nhóm) được phân công có trách nhiệm thực hiện các công việc theo yêu cầu của người có tài năng;

- Được đầu tư trang thiết bị, phương tiện làm việc để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trường hợp cần thiết được đầu tư nguồn lực và các trang thiết bị đặc biệt để thực hiện các nội dung của chương trình, đề án, đề tài, công trình nghiên cứu khoa học đã được cấp có thẩm quyền đánh giá là khả thi, đề nghị áp dụng trong thực tiễn;

- Được bố trí, sắp xếp nhân lực, vật lực phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học trong thời gian thực hiện nhiệm vụ cụ thể, kể cả ngoài thời gian làm việc;

- Được tạo điều kiện tiếp cận các văn bản để phục vụ hoạt động chuyên môn, nghiên cứu khoa học;

- Được đề xuất dự toán, sử dụng kinh phí thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ cụ thể; chịu trách nhiệm trước pháp luật và cấp có thẩm quyền việc sử dụng kinh phí được giao.

(2) Chính sách về quy hoạch, bổ nhiệm

- Được ưu tiên xem xét, lựa chọn quy hoạch, bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý hoặc chuyên gia đầu ngành của lĩnh vực công tác không phụ thuộc vào số năm công tác;

- Trường hợp thuộc đối tượng được thu hút nếu không đáp ứng điều kiện để tuyển dụng vào công chức, viên chức thì được ưu tiên ký hợp đồng làm chuyên môn, nghiệp vụ để bổ nhiệm vào vị trí điều hành, quản lý đơn vị sự nghiệp công lập.

(3) Chính sách về tiền lương, chế độ phúc lợi

- Hằng tháng, được hưởng một khoản tiền khuyến khích người có tài năng bằng 100% mức lương hiện hưởng. Khoản tiền khuyến khích không dùng để tính đóng hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Khoản tiền khuyến khích được xác định trong dự toán kinh phí chi thường xuyên và được phân bổ cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Được ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn (nếu có) hoặc xét nâng ngạch công chức, xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức không yêu cầu về thời gian giữ ngạch, hạng chức danh nếu có thành tích đặc biệt xuất sắc trong hoạt động công vụ, hoạt động nghề nghiệp hoặc được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 03 năm liên tiếp kể từ ngày có quyết định tuyển dụng;

- Được ưu tiên thuê nhà ở công vụ hoặc vay tiền mua nhà ở trả góp theo bảo lãnh của cơ quan, tổ chức từ Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định của Chính phủ;

- Được giữ nguyên chế độ, chính sách trong thời gian được cử đi đào tạo, bồi dưỡng. Trường hợp địa điểm học tập không ở địa phương nơi công tác thì được hưởng các chế độ như đối với người được cử đi công tác;

- Khi được cơ quan có thẩm quyền luân chuyển, biệt phái đến nhận nhiệm vụ ở địa bàn khó khăn thì được hỗ trợ về nhà ở, điều kiện sinh hoạt để ổn định công tác và vẫn tiếp tục được hưởng các chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động là người có tài năng; khi hết thời hạn luân chuyển, biệt phái, nếu hoàn thành nhiệm vụ, cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức người lao động có trách nhiệm bố trí trở lại vị trí công tác trước đây hoặc bố trí vào các vị trí khác cao hơn phù hợp với tài năng, chuyên môn nghiệp vụ;

- Khi đến tuổi được hưởng chế độ hưu trí, nếu có đủ sức khỏe, tự nguyện tiếp tục làm việc và cơ quan, đơn vị có nhu cầu thì người đứng đầu cơ quan quản lý cán bộ, công chức, viên chức xem xét, quyết định kéo dài thời gian làm việc và được giữ nguyên chức vụ, chức danh cán bộ, công chức, viên chức đang đảm nhận, nhưng không quá 05 năm.

(4) Được tôn vinh, khen thưởng theo quy định của pháp luật.

(5) Được hưởng các chế độ ưu đãi khác theo quy định của bộ, ngành, địa phương.

Xem thêm tại dự thảo Nghị định quy định chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng vào cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,226

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079