Sửa đổi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

23/10/2023 13:46 PM

Cho tôi hỏi hiện nay các đối tượng tham gia bảo hiểm y tế có được sửa đổi, bổ sung gì không? – Thanh Thảo (Hà Tĩnh)

Sửa đổi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

1. Sửa đổi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế

Ngày 19/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 146/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo hiểm y tế, trong đó sửa đổi đối tượng tham gia bảo hiểm y tế như sau:

1.1. Sửa đổi nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng

Khoản 1 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã sửa đổi nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước đóng tại Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Điểm a khoản 1 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi khoản 8 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

8. Người thuộc diện hưởng trợ cấp, trợ giúp xã hội hàng tháng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi, người khuyết tật và trợ giúp xã hội.

- Điểm b khoản 1 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi điểm a khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

a) Người thuộc hộ gia đình nghèo theo chuẩn hộ nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025 (sau đây gọi tắt là Nghị định số 07/2021/NĐ-CP) và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn nghèo áp dụng cho từng giai đoạn.

- Điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP bổ sung khoản 20 sau các khoản 18 và 19 đã được bổ sung bởi khoản 1 Điều 183 của Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng như sau:

20. Người dân các xã an toàn khu, vùng an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ hiện đang thường trú tại các xã an toàn khu cách mạng trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ được cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu về cư trú mà không thuộc đối tượng quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế.

1.2. Sửa đổi nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng

Khoản 2 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP đã sửa đổi nhóm đối tượng tham gia bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng tại Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP, cụ thể như sau:

- Điểm a khoản 2 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

1. Người thuộc hộ gia đình cận nghèo theo chuẩn hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ cận nghèo áp dụng cho từng giai đoạn;

- Điểm b khoản 2 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

4. Người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình theo chuẩn hộ có mức sống trung bình giai đoạn 2022-2025 quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP và các văn bản khác của cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế chuẩn hộ có mức sống trung bình áp dụng cho từng giai đoạn.

- Điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP bổ sung khoản 5 vào sau khoản 4 Điều 4 Nghị định 146/2018/NĐ-CP như sau:

5. Người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại địa bàn các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016-2020 mà các xã này không còn trong danh sách các xã khu vực II, khu vực III, thôn đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

2. Thay thế 03 biểu mẫu về bảo hiểm y tế

Cụ thể, theo khoản 1 Điều 2 Nghị định 75/2023/NĐ-CP, thay thế mẫu số 5, 6, 7 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP bằng mẫu số 5, 6, 7 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

- Mẫu số 5: Giấy hẹn khám lại.

- Mẫu số 6: Giấy chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.

- Mẫu số 7: Hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế Năm...

- Nghị định 75/2023/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 03/12/2023.

- Quy định tại khoản 1, các điểm a và b khoản 2, các khoản 3, 4, 5 và 6 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 19/10/2023.

- Ngân sách nhà nước hỗ trợ cho đối tượng quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP trong thời gian 36 (ba mươi sáu) tháng kể từ ngày 01/11/2023.

- Quy định tại khoản 8 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định 75/2023/NĐ-CP được áp dụng từ ngày 01/01/2019.

Việc thanh toán, quyết toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế từ ngày 01/01/2019 thực hiện theo quy định tại Điều 30, Điều 31 và khoản 2 Điều 32 Luật Bảo hiểm y tế và quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 75/2023/NĐ-CP.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,161

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079