Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân trực tuyến từ 01/01/2024

25/10/2023 17:29 PM

Xin cho tôi hỏi lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng cá nhân trực tuyến sắp tới có thay đổi gì không? - Bình Minh (Quảng Ninh)

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân trực tuyến từ 01/01/2024

Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân trực tuyến từ 01/01/2024 (Hình từ internet)

Ngày 16/10/2023, Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 63/2023/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của một số Thông tư quy định về phí, lệ phí của Bộ trưởng Bộ Tài chính nhằm khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

1. Lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân trực tuyến từ 01/01/2024

Cụ thể tại Điều 6 Thông tư 63/2023/TT-BTC bổ sung khoản 6 vào Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC như sau:

Trường hợp tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, nhà thầu nước ngoài nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xây dựng theo hình thức trực tuyến:

- Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 80% (tám mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC.

- Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC.

Theo đó tại khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/2022/TT-BTC quy định mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho cá nhân: 300.000 đồng/chứng chỉ.

Như vậy, kể từ ngày 01/01/2024 mức thu lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cá nhân trực tuyến là 240.000 đồng/chứng chỉ. Kể từ ngày 01/01/2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí là 300.000 đồng/chứng chỉ.

2. Quyền và trách nhiệm của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Căn cứ theo Điều 65 Nghị định 15/2021/NĐ-CP quy định quyền và trách nhiệm của cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng như sau:

- Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có các quyền sau đây:

+ Yêu cầu được cung cấp thông tin về việc cấp chứng chỉ hành nghề;

+ Được hành nghề hoạt động xây dựng trên phạm vi cả nước theo nội dung quy định được ghi trên chứng chỉ;

+ Khiếu nại, tố cáo các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về cấp chứng chỉ hành nghề.

- Cá nhân đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng có các nghĩa vụ sau đây:

+ Khai báo trung thực hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định 15/2021/NĐ-CP; chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của các nội dung khai trong hồ sơ;

+ Hành nghề đúng với lĩnh vực, phạm vi hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề được cấp, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật khác có liên quan;

+ Không được cho người khác thuê, mượn, sử dụng chứng chỉ hành nghề được cấp;

+ Không được tẩy xóa, sửa chữa chứng chỉ hành nghề;

+ Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp;

+ Xuất trình chứng chỉ hành nghề và chấp hành các yêu cầu về thanh tra, kiểm tra khi các cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

3. Điều kiện chung để được cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; có giấy tờ về cư trú hoặc giấy phép lao động tại Việt Nam đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

- Có trình độ chuyên môn được đào tạo, thời gian và kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề như sau:

+ Hạng I: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 07 năm trở lên;

+ Hạng II: Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 04 năm trở lên;

+ Hạng III: Có trình độ chuyên môn phù hợp, có thời gian kinh nghiệm tham gia công việc phù hợp với nội dung đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề từ 02 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ đại học; từ 03 năm trở lên đối với cá nhân có trình độ cao đẳng hoặc trung cấp.

- Đạt yêu cầu sát hạch đối với lĩnh vực đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề.

(Điều 66 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

Xem thêm Thông tư 63/2023/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/12/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,421

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079