Đề xuất 03 trường hợp kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm định xe cơ giới

27/10/2023 08:27 AM

Cho tôi hỏi đã có đề xuất những trường hợp nào sẽ kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm định xe cơ giới? - Tiến Thành (TPHCM)

Đề xuất 03 trường hợp kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm định xe cơ giới

Đề xuất 03 trường hợp kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm định xe cơ giới (Hình từ Internet)

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới và Nghị định 30/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2018/NĐ-CP (gọi tắt là dự thảo Thông tư) thay thế Thông tư 18/2019/TT-BGTVT.

Đề xuất 03 trường hợp kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm định xe cơ giới

Theo đó, tại Điều 7 dự thảo Thông tư đề xuất quy định về kiểm tra đột xuất hoạt động kiểm định xe cơ giới như sau:

- Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải căn cứ chức năng, nhiệm vụ ban hành quyết định và tiến hành kiểm tra đột xuất đối với đơn vị đăng kiểm trong các trường hợp sau:

(1) Khi có phản ánh, khiếu nại có cơ sở về vi phạm trong hoạt động kiểm định;

(2) Có văn bản yêu cầu của các cơ quan chức năng;

(3) Khi phát hiện có dấu hiệu bất thường trong hoạt động kiểm định (thông qua hệ thống giám sát, phân tích cơ sở dữ liệu kiểm định).

- Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 7 dự thảo Thông tư, Cục Đăng kiểm Việt Nam, Sở Giao thông vận tải quyết định các nội dung cần kiểm tra. Trường hợp đơn vị đăng kiểm vi phạm các quy định về hoạt động kiểm định xe cơ giới thì cơ quan quản lý xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Đề xuất quy định về thành lập đơn vị đăng kiểm

Tại Điều 3 dự thảo Thông tư đã đề xuất quy định về thành lập đơn vị đăng kiểm như sau:

- Khi có nhu cầu đầu tư xây dựng đơn vị đăng kiểm thì tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm phải có văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư, trong đó nêu rõ vị trí dự kiến xây dựng đơn vị đăng kiểm.

- Vị trí xây dựng đơn vị đăng kiểm phải đảm bảo phù hợp với mục đích, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại địa phương và đảm bảo mật độ các đơn vị đăng kiểm trên địa bàn, các tỉnh thành phố liền kề trong khu vực phân bố đồng đều, phù hợp theo hướng giảm cự ly di chuyển của phương tiện đến các đơn vị đăng kiểm, đặc biệt tại vùng sâu, vùng xa và hải đảo.

- Đối với đơn vị đăng kiểm thành lập mới hoặc đơn vị đăng kiểm đang hoạt động thay đổi địa điểm thì địa phương căn cứ yêu cầu tại khoản 1, khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư để xem xét, quyết định.

- Đối với đơn vị đăng kiểm đang hoạt động chỉ thực hiện đầu tư nâng cấp, lắp đặt thêm dây chuyền kiểm định thì không áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 3 dự thảo Thông tư.

- Các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng, đơn vị kinh doanh vận tải được bổ sung ngành nghề kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới hoặc ngược lại nhưng phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới tại Nghị định 139/2018/NĐ-CPNghị định 30/2023/NĐ-CP.

- Hoạt động kiểm định phải đảm bảo tính độc lập, khách quan, minh bạch, không bị chi phối bởi bất cứ yếu tố nào làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm định. 

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới (Đề xuất)

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới được đề xuất tại Điều 4 dự thảo Thông tư như sau:

Sau khi hoàn thành việc đầu tư, xây dựng theo quy định của pháp luật, tổ chức thành lập đơn vị đăng kiểm lập 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới gửi về Sở Giao thông vận tải, trong đó Danh sách trích ngang nhân lực của đơn vị theo mẫu quy định tại Phụ lục II và Bản đối chiếu các quy định về cơ sở vật chất, dây chuyền kiểm định theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo mẫu quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo dự thảo Thông tư tùy theo các trường hợp dưới đây:

- Đơn vị đăng kiểm được xây dựng, thành lập mới thì Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới theo quy định tại khoản 8 Điều 1 Nghị định 30/2023/NĐ-CP.

- Đơn vị đăng kiểm đang hoạt động thực hiện lắp đặt thêm, thay đổi loại dây chuyền kiểm định thì hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới gồm các tài liệu quy định tại điểm a, điểm c, điểm d Điều 8 Nghị định 139/2018/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định 30/2023/NĐ-CP).

 

Để giúp mọi người thuận tiện trong việc tra cứu các mức phạt vi phạm giao thông, 

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã cho ra đời iThong – App tra cứu mức phạt giao thông:

Tải về App iThong trên Android TẠI ĐÂY

Tải về App iThong trên iOS TẠI ĐÂY

Hoặc Quét mã QR dưới đây:

Chia sẻ bài viết lên facebook 599

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079