Quy định điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã từ 01/07/2024

27/10/2023 15:25 PM

Xin hỏi điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã được quy định như thế nào từ 01/07/2024? - Minh Tùng (Sơn La)

Điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã từ 01/07/2024

Căn cứ Điều 30 Luật Hợp tác xã 2023 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024) quy định điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã như sau:

- Thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã bao gồm:

+ Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài có giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư;

+ Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã;

+ Pháp nhân Việt Nam.

- Thành viên liên kết không góp vốn của hợp tác xã bao gồm:

+ Cá nhân là công dân Việt Nam hoặc người nước ngoài cư trú hợp pháp tại Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

+ Cá nhân là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên đến dưới 18 tuổi, không bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, không bị mất năng lực hành vi dân sự, không có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; khi tham gia các giao dịch dân sự, lao động thì phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật;

+ Hộ gia đình, tổ hợp tác, tổ chức khác không có tư cách pháp nhân thành lập, hoạt động tại Việt Nam. Các thành viên của tổ chức này phải cử một người đại diện theo quy định của Bộ luật Dân sự để thực hiện quyền, nghĩa vụ của thành viên hợp tác xã;

+ Pháp nhân Việt Nam.

- Cá nhân, tổ chức phải có đơn tự nguyện gia nhập, góp vốn hoặc nộp phí thành viên và đáp ứng điều kiện quy định của Luật này và Điều lệ.

- Thành viên của hợp tác xã có thể đồng thời là thành viên của nhiều hợp tác xã, trừ trường hợp Điều lệ có quy định khác.

- Cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài khi tham gia là thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn của hợp tác xã phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan;

+ Điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật về đầu tư.

- Hợp tác xã có thành viên chính thức, thành viên liên kết góp vốn là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tư và pháp luật có liên quan.

- Tổng số thành viên chính thức là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài và cá nhân là nhà đầu tư nước ngoài phải chiếm tỷ lệ dưới 35% tổng số thành viên chính thức của hợp tác xã.

Quy định điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã từ 01/07/2024

Quy định điều kiện trở thành thành viên hợp tác xã từ 01/07/2024 (Hình từ internet)

Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã

Căn cứ Điều 33 Luật Hợp tác xã 2023 quy định các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên hợp tác xã như sau:

* Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên chính thức:

(1) Thành viên là cá nhân đã chết; bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;

(2) Thành viên là tổ chức chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản;

(3) Hợp tác xã chấm dứt tồn tại, giải thể, phá sản;

(4) Thành viên tự nguyện ra khỏi hợp tác xã;

(5) Thành viên bị khai trừ theo quy định của Điều lệ;

(6) Thành viên không sử dụng sản phẩm, dịch vụ hoặc không góp sức lao động trong thời gian liên tục theo quy định của Điều lệ;

(7) Tại thời điểm cam kết góp đủ vốn, thành viên không thực hiện góp vốn hoặc góp vốn thấp hơn vốn góp tối thiểu quy định trong Điều lệ.

* Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết góp vốn theo quy định tại các điểm (1), (2), (3), (4), (5) và (7) nêu trên.

* Các trường hợp chấm dứt tư cách thành viên liên kết không góp vốn:

- Các trường hợp quy định tại các điểm (1), (2), (3), (4), (5) và (6) nêu trên.

- Không nộp phí thành viên theo quy định của Điều lệ.

* Thẩm quyền quyết định chấm dứt tư cách thành viên, giải quyết quyền, nghĩa vụ đối với thành viên trong trường hợp chấm dứt tư cách thành viên thực hiện theo quy định của Luật này và Điều lệ.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,023

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079