Bãi bỏ toàn bộ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ VHTTDL, liên tịch ban hành

28/10/2023 08:18 AM

Xin cho tôi hỏi những văn bản quy phạm pháp luật nào do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành sẽ bị bãi bỏ từ ngày 15/12/2023? – Minh Hiếu (An Giang)

Bãi bỏ toàn bộ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ VHTTDL, liên tịch ban hành

Bãi bỏ toàn bộ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ VHTTDL, liên tịch ban hành (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 25/10/2023, Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 12/2023/TT-BVHTTDL bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành.

Bãi bỏ toàn bộ 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ VHTTDL, liên tịch ban hành

Cụ thể, 10 văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành, liên tịch ban hành bị bãi bỏ toàn bộ bao gồm:

(1) Quyết định 52/2006/QĐ-BVHTT ngày 18/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa - Thông tin về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

(2) Quyết định 82/2006/QĐ-BVHTT ngày 10/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Văn hóa - Thông tin về thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng.

(3) Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL ngày 13/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan.

(4) Thông tư 05/2013/TT-BVHTTDL ngày 29/7/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định hoạt động xây dựng tiêu chuẩn quốc gia và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

(5) Thông tư liên tịch 19/2013/TTLT-BVHTTDL-BTNMT ngày 30/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn bảo vệ môi trường trong hoạt động du lịch, tổ chức lễ hội, bảo vệ và phát huy giá trị di tích.

(6) Thông tư liên tịch 04/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 30/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn việc thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo.

(7) Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BVHTTDL-BCA ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Công an quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ hoặc để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật.

(8) Thông tư 06/2015/TT-BVHTTDL ngày 08/7/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định trình tự, thủ tục tiếp nhận hồ sơ cấp Giấy phép mang vũ khí, công cụ hỗ trợ vào, ra khỏi lãnh thổ Việt Nam để trưng bày, triển lãm trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật; trình tự, thủ tục cho phép triển khai sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ làm đạo cụ.

(9) Thông tư 04/2020/TT-BVHTTDL ngày 06/8/2020 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định biện pháp thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

(10) Thông tư 08/2022/TT-BVHTTDL ngày 28/10/2022 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh.

Ngoài những văn bản trên, Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch cũng bãi bỏ một phần 02 văn bản quy phạm pháp luật sau đây do Bộ này ban hành:

(i) Bãi bỏ Điều 1, Điều 4 và Phụ lục I Thông tư 04/2016/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL; Thông tư 88/2008/TT-BVHTTDLThông tư 05/2013/TT-BVHTTDL.

(ii) Bãi bỏ Điều 1 và Điều 4 Thông tư 35/2018/TT-BVHTTDL ngày 19/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL, Thông tư 10/2013/TT-BVHTTDL, Thông tư 11/2014/TT-BVHTTDLThông tư 04/2016/TT-BVHTTDL.

Thông tư 12/2023/TT-BVHTTDL có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/12/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 694

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079