Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng công chức năm 2023 đợt 2

28/10/2023 10:28 AM

Xin cho tôi hỏi Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng công chức đợt 2 năm 2023 như thế nào? - Văn Kiên (Thanh Hóa)

Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng công chức năm 2023 đợt 2

Tòa án nhân dân tối cao tuyển dụng công chức năm 2023 đợt 2 (Hình từ internet)

Ngày 27/10/2023, Tòa án nhân dân tối cao ban hành Thông báo 02/TB-TANDTC-TCCB tổ chức Tuyển dụng công chức Vụ Hợp tác quốc tế và Thư ký viên Tòa án nhân dân Đợt II, năm 2023.

1. Chỉ tiêu, hình thức tuyển dụng

(1) Chỉ tiêu tuyển dụng: Tổng số 232 chỉ tiêu. Trong đó:

- Xét tuyển: 01 chỉ tiêu;

- Thi tuyển: 231 chỉ tiêu.

+ Tại Vụ Hợp tác Quốc tế Tòa án nhân dân tối cao: 02 chỉ tiêu (01 chỉ tiêu phiên dịch tiếng Anh, 01 chỉ tiêu phiên dịch tiếng Trung Quốc);

+ Tại các đơn vị còn lại trong toàn hệ thống Tòa án: 229 chỉ tiêu.

(2) Hình thức tuyển dụng:

Thông qua 02 hình thức: Xét tuyển và thi tuyển.

- Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển: Theo Nghị định 138/2020/NĐ-CP; Nghị định 140/2017/NĐ-CP.

- Tuyển dụng thông qua hình thức thi tuyển: Theo Nghị định 138 của Chính phủ và Thông tư 06/2020/TT-BNV; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Nội vụ.

2. Thời gian, địa điểm tuyển dụng

(1) Thời gian

Dự kiến trong tháng 12/2023, thời gian thi cụ thể sẽ thông báo trên Cổng thông tin điện tử Tòa án nhân dân tối cao tại địa chỉ: http://www.toaan.gov.vn.

(2) Địa điểm

- Tổ chức xét tuyển: Tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao, số 43 Hai Bà Trung, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

- Tổ chức thi tuyển: Tại Học viện Tòa án, đường 282, xã Kim Sơn, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.

3. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

(1) Điều kiện, tiêu chuẩn chung:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển vào làm việc tại Tòa án nhân dân:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có Phiếu đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng được cơ quan có thẩm quyền xác nhận trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, lịch sử chính trị của bản thân và gia đình không vi phạm quy định của Đảng về công tác bảo vệ chính trị nội bộ;

- Đủ sức khỏe để công tác theo kết luận của cơ quan y tế có thẩm quyền, không bị dị hình, dị tật, khuyết tật, không nói lắp, nói ngọng. Đồng thời, nam phải cao từ 1,60m, nặng từ 50kg trở lên; nữ cao từ 1,55m, nặng từ 45kg trở lên.

(2) Điều kiện tiêu chuẩn theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển:

* Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ:

- Đối với tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển:

Sinh viên tốt nghiệp đại học chuyên ngành Luật loại xuất sắc, đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại khoản 1, Điều 2 Nghị định 140 của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ. Đồng thời, có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tốt nghiệp lớp Nghiệp vụ Toà án do Học viện Tòa án cấp.

- Đối với hình thức tuyển dụng thông qua thi tuyển:

+ Đối với Vị trí việc làm phiên dịch tiếng Anh tại Vụ Hợp tác Quốc tế: Yêu cầu Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Anh hoặc Học viện Ngoại giao loại khá trở lên, thông thạo tiếng Anh 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết); hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật hoặc quan hệ Quốc tế được đào tạo bằng tiếng Anh tại nước ngoài.

+ Đối với Vị trí việc làm phiên dịch tiếng Trung Quốc tại Vụ Hợp tác Quốc tế Tòa án nhân dân tối cao: Yêu cầu Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung Quốc hoặc Học viện Ngoại giao loại khá trở lên, thông thạo tiếng Trung Quốc 4 kỹ năng (nghe, nói, đọc, viết); hoặc tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Luật hoặc quan hệ Quốc tế được đào tạo bằng tiếng Trung Quốc tại nước ngoài.

+ Đối với Vị trí việc làm Thư ký viên tại các đơn vị còn lại trong toàn Hệ thống Tòa án: Yêu cầu có trình độ Cử nhân Luật hệ chính quy loại Khá trở lên. Đồng thời, có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tốt nghiệp lớp Nghiệp vụ Toà án do Học viện Tòa án cấp; hoặc có chứng chỉ (hoặc chứng nhận) tốt nghiệp lớp nghiệp vụ xét xử, nghiệp vụ kiểm sát, nghề luật sư (chương trình đào tạo 3 chung) do Học viện Tư pháp cấp.

* Về trình độ ngoại ngữ:

Có chứng chỉ ngoại ngữ trình độ bậc 2 (hoặc tương đương) khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam theo quy định tại Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT (trừ trường hợp đăng ký dự thi vị trí phiên dịch tiếng Anh, tiếng Trung Quốc tại Vụ Hợp tác Quốc tế).

* Về trình độ tin học:

Có chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định chuẩn kỹ d năng sử dụng công nghệ thông tin tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT.

(3) Ưu tiên trong tuyển dụng:

Thực hiện theo quy định tại Điều 5, Nghị định 138/2020/NĐ-CP. Hồ sơ vụ tiên phải được cơ quan có thẩm quyền cấp trước thời điểm hết hạn nhận hồ sơ dự tuyển. Nếu thời điểm cấp sau thời điểm hết thời hạn nhận hồ sơ dự tuyển thì không được cộng điểm ưu tiên theo quy định. Thông tin ưu tiên phải được kê khai trong Phiếu dăng ký dự tuyển. Trường hợp kê khai bổ sung hoặc bổ sung hồ sơ ưu tiên sau khi hết hạn nộp hồ sơ sẽ không được tính để cộng điểm ưu tiên,

(4) Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn tại Điểm 1.1, 1.2, Mục IV Thông báo 02/TB-TANDTC-TCCB năm 2023;

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục; bị cơ quan có thẩm quyền kỷ luật từ khiển trách trở lên hoặc đang trong thời gian bị xem xét kỷ luật.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển

Hồ sơ đăng ký dự tuyển công chức gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp 01 bản theo mẫu tại Phụ lục 01 kèm theo Thông báo 02/TB-TANDTC-TCCB năm 2023).

Phiếu đăng ký dự tuyển có thể viết tay hoặc đánh máy. Trong đó, phải nói rõ đăng ký tuyển dụng bằng hình thức thi tuyển hay xét tuyển; phải ký tên trên từng trang; phải cam kết những thông tin đã khai trên phiếu là đúng sự thật; trường hợp khai sai thì kết quả tuyển dụng sẽ bị hủy bỏ và người dự tuyển phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật theo mẫu (dán ảnh 4x6), có xác nhận của chính quyền địa phương nơi người dự tuyển thường trú hoặc cơ quan nơi người dự tuyển đang công tác trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển Phụ lục 02).

- Phiếu sơ tuyển (Phụ lục 03).

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp (nộp cho cơ quan tiếp nhận công chức sau khi trúng tuyển để hoàn thiện hồ sơ).

- Bản sao (có chứng thực) giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân được cơ quan có thẩm quyền cấp.

- Bản sao (có chứng thực) các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập có liên quan; trường hợp văn bằng, bảng điểm là tiếng nước ngoài thì phải nộp kèm theo bản dịch sang tiếng Việt có công chứng.

- Bản sao (có chứng thực) các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển theo Nghị định 140 của Chính phủ (nếu đăng ký tuyển dụng bằng hình thức xét tuyển);

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Các loại giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp xác nhận là đối tượng ưu tiên (nếu có).

Hồ sơ dự tuyển đựng trong Túi hồ sơ, mặt ngoài ghi "Hồ sơ đăng ký thi tuyển (xét tuyển) công chức Vụ Hợp tác quốc tế và Thư ký viên Tòa án nhân dân Đợt II, năm 2023", ghi rõ số điện thoại, địa chỉ liên lạc của thí sinh và liệt kê đầy đủ các loại giấy tờ có trong hồ SO.

Thí sinh đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm về tính chính xác trong việc kê khai hồ sơ đăng ký dự tuyển. Tòa án nhân dân tối cao chỉ tiếp nhận hồ sơ đủ theo quy định tại Thông báo này và không gửi trả hồ sơ nếu không được tuyển dụng.

Xem thêm Thông báo 02/TB-TANDTC-TCCB ban hành ngày 27/10/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,553

Các tin khác
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079