Đề xuất phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

28/10/2023 15:45 PM

Tôi nghe nói sắp tới sẽ phát triển nhà lưu trú cho công nhân trong khu công nghiệp đúng không? - An Lạc (Bình Dương)

Đề xuất phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

Đề xuất phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp (Hình từ internet)

Dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi đang được thảo luận tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội XV và dự kiến thông qua và cuối kỳ họp này. Trong đó, đề xuất bổ sung quy định về phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp vào dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi như sau:

1. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

- Công nhân đang làm việc tại doanh nghiệp, hợp tác xã trong khu công nghiệp.

- Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân.

(Điều 91 dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi)

2. Hình thức phát triển nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

- Doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

- Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp đầu tư xây dựng hoặc thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp để bố trí cho công nhân của mình thuê lại.

(Điều 92 dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi)

3. Điều kiện thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

- Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp thuê nhà lưu trú công nhân phải có hợp đồng thuê mặt bằng khu công nghiệp và đang hoạt động sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp đó, phải có hợp đồng thuê, sử dụng lao động với các đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 76 dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi

- Đối tượng quy định tại khoản 6 Điều 76 dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi phải có hợp đồng lao động và xác nhận của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp, doanh nghiệp kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp.

- Việc xét duyệt đối tượng được thuê nhà lưu trú công nhân do chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp thực hiện; trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp thuê nhà lưu trú công nhân để cho công nhân thuê lại thì do doanh nghiệp, hợp tác xã đó thực hiện. Ban quản lý khu công nghiệp có trách nhiệm kiểm tra theo thẩm quyền việc xét duyệt đối tượng được thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp. 

(Điều 93 dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi)

4. Loại nhà và tiêu chuẩn thiết kế nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

- Là nhà chung cư phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Được thiết kế, xây dựng bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng; ưu tiên áp dụng các công nghệ xây dựng mới nhằm giảm giá thành, tiết kiệm năng lượng.

(Điều 96 dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi)

5. Giá cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

Giá cho thuê nhà lưu trú công nhân do bên cho thuê thỏa thuận với bên thuê nhưng không cao hơn khung giá do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định.

(Điều 99  dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi)

6. Nguyên tắc cho thuê và quản lý vận hành nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp

- Nguyên tắc cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp bao gồm:

+ Cá nhân là công nhân khu công nghiệp chỉ được thuê một nhà lưu trú công nhân trong cùng thời điểm và không được cho thuê lại hoặc chuyển nhượng hợp đồng thuê;

+ Sau khi chấm dứt hợp đồng lao động thì người thuê nhà phải bàn giao lại nhà lưu trú công nhân cho bên cho thuê; 

+ Doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất trong khu công nghiệp chỉ được thuê nhà lưu trú công nhân để cho cá nhân là công nhân của doanh nghiệp, hợp tác xã mình thuê lại.

- Bên cho thuê nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp chịu trách nhiệm cho thuê đúng đối tượng cá nhân là công nhân tại khu công nghiệp.

- Việc quản lý vận hành nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp được thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 90 dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

- Chính phủ quy định chi tiết việc cho thuê và quản lý, sử dụng nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp.

(Điều 100 dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi)

Xem thêm chi tiết  dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 889

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079