Bãi bỏ một số Nghị quyết phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

30/10/2023 08:27 AM

Cho tôi hỏi các Nghị quyết phòng chống dịch Covid-19 do Chính phủ ban hành có bị bãi bỏ không? – Thế Hùng (Bình Phước)

Bãi bỏ một số Nghị quyết phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

Bãi bỏ một số Nghị quyết phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Bãi bỏ một số Nghị quyết phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

Ngày 28/10/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết 174/NQ-CP bãi bỏ một số Nghị quyết phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành.

Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết 174/NQ-CP.

Theo đó, bãi bỏ một số Nghị quyết phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành sau đây:

(1) Bãi bỏ toàn bộ 09 Nghị quyết phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phi cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị quyết 78/NQ-CP ngày 20/7/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị quyết 79/NQ-CP ngày 22/7/2021 của Chính phủ về mua sắm thuốc, hóa chất, vật tư, trang thiết bị, phương tiện phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị quyết 86/NQ-CP ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện Nghị quyết 30/2021/QH15.

Nghị quyết 106/NQ-CP ngày 11/9/2021 của Chính phủ về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để tài trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19".

Nghị quyết 145/NQ-CP ngày 19/11/2021 của Chính phủ về điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung một số chế độ chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị quyết 168/NQ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ về một số cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị quyết 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19.

(2) Bãi bỏ một phần 04 Nghị quyết phòng chống dịch COVID-19 do Chính phủ ban hành

- Điểm 6 Nghị quyết 169/NQ-CP ngày 11/11/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10 năm 2020.

6. Chính sách thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp khi tài trợ máy thở để phòng, chống đại dịch Covid-19

Chính phủ thống nhất nội dung đề xuất của Bộ Tài chính nêu tại văn bản số 13256/BTC-TCHQ ngày 29 tháng 10 năm 2020 về nội dung thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 liên quan đến kiến nghị của Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần.

Giao Bộ Tài chính ban hành danh mục cụ thể linh kiện nhập khẩu để sản xuất máy thở được miễn thuế nhập khẩu cho đến khi có văn bản công bố hết dịch Covid-19 của cơ quan có thẩm quyền và hướng dẫn cơ quan hải quan thực hiện đúng quy định.

- Mục 1 Nghị quyết 48/NQ-CP ngày 06/5/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2021.

- Mục 1 Nghị quyết 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2021.

- Điểm 2, Mục II Nghị quyết 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19.

II. MỤC TIÊU

2. Hỗ trợ, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu tối đa số doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tạm ngừng hoạt động, giải thể, phá sản do tác động bởi dịch COVID-19.

Nghị quyết 174/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 28/10/2023.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 1,310

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079