Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2023

30/10/2023 10:36 AM

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2023 gồm những ai? – Minh Thuận (Hậu Giang)

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2023

Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2023 (Hình từ internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 28/10/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 1268/QĐ-TTg về thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030.

1. Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2023 bao gồm:

* Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang.

* Phó Trưởng Ban thường trực: Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.

* Các Phó Trưởng ban:

- Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Duy Thăng;

- Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Cao Huy.

* Các Ủy viên:

- Đại diện lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ:

+ Thứ trưởng Bộ Công an Thượng tướng Lương Tam Quang;

+ Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng;

+ Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông;

+ Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn;

+ Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh;

+ Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng;

+ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thị Phương Hoa;

+ Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương;

+ Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thanh Lâm;

+ Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp;

+ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh;

+ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Y Vinh Tơr.

- Đại diện lãnh đạo các cơ quan trung ương:

+ Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Phạm Quốc Hưng;

+ Phó Viện trưởng Thường trực Viện kiểm sát nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến;

+ Phó Chủ tịch Ủy ban trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng;

+ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Phương Thủy.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

- Nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trong việc giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

- Giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 bảo đảm theo đúng quy định của Bộ Chính trị, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ cụ thể khác do Thủ tướng Chính phủ giao.

3. Chức năng của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

Ban Chỉ đạo là tổ chức phối hợp liên ngành có chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quan trọng, liên ngành trong việc thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

4. Tổ chức hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã

- Trưởng Ban Chỉ đạo có quyền hạn, trách nhiệm theo quy định tại khoản 1 Điều 16 Quy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành ban hành kèm theo Quyết định 34/2007/QĐ-TTg. Trưởng Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng Ban thường trực và Phó Trưởng ban sử dụng con dấu của bộ, ngành đó.

- Bộ Nội vụ là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, giúp Trưởng ban trong việc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác của Ban Chỉ đạo; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo trình Trưởng ban ký ban hành.

Bộ Nội vụ sử dụng bộ máy của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, bảo đảm các điều kiện hoạt động của Ban Chỉ đạo; tổng hợp, báo cáo các hoạt động chung của Ban Chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ khác do Trưởng ban giao.

- Các cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo sử dụng bộ máy hiện có của mình để thực hiện nhiệm vụ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 593

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079