Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện của cộng tác viên kiểm toán nhà nước

01/11/2023 15:15 PM

Để trở thành cộng tác viên kiểm toán nhà nước, cá nhân và tổ chức phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện như thế nào? – Huỳnh Long (Hậu Giang)

Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện của cộng tác viên kiểm toán nhà nước

Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện của cộng tác viên kiểm toán nhà nước (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 31/10/2023, Kiểm toán nhà nước ban hành Quyết định 1348/QĐ-KTNN về Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán Nhà nước.

Quy định mới về tiêu chuẩn, điều kiện của cộng tác viên kiểm toán nhà nước

Cụ thể, để trở thành cộng tác viên kiểm toán nhà nước, cá nhân và tổ chức phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện được quy định tại Điều 7 Quy chế ban hành kèm theo Quyết định 1348/QĐ-KTNN:

(1) Đối với cộng tác viên là cá nhân

- Tiêu chuẩn

+ Có trình độ, kỹ năng chuyên môn phù hợp với chuyên ngành và công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu;

+ Có phẩm chất đạo đức tốt, có ý thức trách nhiệm, trung thực, khách quan;

+ Có kinh nghiệm làm việc, nghiên cứu, quản lý tối thiểu 5 năm liên tục trong lĩnh vực chuyên môn liên quan đến yêu cầu của Kiểm toán nhà nước;

+ Có bằng cấp, chứng chỉ hoặc giấy phép hành nghề (được cấp của cơ quan chức năng có thẩm quyền) liên quan đến yêu cầu, nội dung công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Điều kiện

+ Phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định;

+ Trong 3 năm trước liền kề và tại thời điểm ký hợp đồng không có sai phạm, vi phạm pháp luật bị cơ quan nhà nước, hội nghề nghiệp xử lý; không thuộc diện liên quan đến các vụ việc đang bị điều tra, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước;

+ Cộng tác viên tham gia kiểm toán không thuộc các trường hợp theo Điều 28 của Luật Kiểm toán nhà nước và không tham gia làm việc, tư vấn cho đơn vị được kiểm toán hoặc các tình huống khác làm ảnh hưởng đến tính độc lập, khách quan trong thực hiện nhiệm vụ (do thành kiến, mâu thuẫn lợi ích, hoặc những nhân tố khác có ảnh hưởng đến những xét đoán nghề nghiệp).

+ Trường hợp cộng tác viên là cá nhân ngoài nước phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Cộng tác viên không vi phạm các hợp đồng đã ký trước đây với Kiểm toán nhà nước.

(2) Đối với cộng tác viên là tổ chức

- Tiêu chuẩn

+ Được thành lập theo quy định của pháp luật, có tư cách pháp nhân, có đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với các công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu;

+ Có uy tín, đủ năng lực chuyên môn thuộc các chuyên ngành phù hợp với công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu;

Tại thời điểm ký hợp đồng có thời gian hành nghề tối thiểu 03 năm trong lĩnh vực chuyên môn mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu.

- Điều kiện

+ Phải có đủ các tiêu chuẩn theo quy định;

+ Trong 3 năm trước liền kề và tại thời điểm ký hợp đồng không có sai phạm, vi phạm pháp luật bị cơ quan nhà nước, hội nghề nghiệp xử lý; không thuộc diện liên quan đến các vụ việc đang bị điều tra, khiếu nại, tố cáo liên quan đến lĩnh vực chuyên môn theo yêu cầu của Kiểm toán nhà nước;

+ Trong 02 năm trước liền kề và hiện tại không thực hiện các công việc liên quan đến các công việc mà Kiểm toán nhà nước yêu cầu với đơn vị được kiểm toán;

+ Không sở hữu vốn hoặc có các lợi ích liên quan đến đơn vị được kiểm toán.

+ Trường hợp cộng tác viên là tổ chức ngoài nước phải đáp ứng các điều kiện, tiêu chuẩn hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam.

+ Không vi phạm các hợp đồng đã ký trước đây với Kiểm toán nhà nước,

- Các tổ chức chỉ cử cá nhân, người lao động thuộc tổ chức mình đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tham gia thực hiện nhiệm vụ cộng tác với Kiểm toán nhà nước.

Lưu ý: Trường hợp đặc biệt cần bổ sung, điều chỉnh các tiêu chuẩn, điều kiện so với quy định thì báo cáo Tổng Kiểm toán nhà nước xem xét quyết định.

Quyết định 1348/QĐ-KTNN có hiệu lực từ ngày 31/10/2023

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 844

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079