Danh sách Công văn Tổng cục Thuế đã cập nhật trong tháng 10/2023

02/11/2023 09:04 AM

Xin cho tôi hỏi Tổng cục Thuế đã ban hành những công văn nào trong tháng 10/2023? – Thành Minh (Kiên Giang)

Danh sách Công văn Tổng cục Thuế đã cập nhật trong tháng 10/2023

Danh sách Công văn Tổng cục Thuế đã cập nhật trong tháng 10/2023

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Danh sách Công văn Tổng cục Thuế đã cập nhật trong tháng 10/2023

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp danh sách các Công văn hướng dẫn của Tổng cục Thuế ban hành trong tháng 10/2023, bao gồm:

- Công văn 4819/TCT-CS ngày 30/10/2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4803/TCT-CS ngày 27/10/2023 về hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4758/TCT-DNNCN ngày 26/10/2023 về giảm trừ gia cảnh do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4765/TCT-CS ngày 26/10/2023 về chính sách thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4767/TCT-CS ngày 26/10/2023 về giải đáp chính sách lệ phí trước bạ do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4766/TCT-CS ngày 26/10/2023 về lệ phí trước bạ đối với đất cho tặng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4725/TCT-CS ngày 25/10/2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4724/TCT-CS ngày 25/10/2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4723/TCT-CS ngày 25/10/2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4694/TCT-DNNCN ngày 24/10/2023 hướng dẫn vướng mắc về sử dụng hóa đơn điện tử do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4692/TCT-CS ngày 24/10/2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4691/TCT-CS ngày 24/10/2023 về tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4663/TCT-CS ngày 23/10/2023 về chính sách thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4667/TCT-CS ngày 23/10/2023 về chính sách thuế nhà thầu do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4681/TCT-TVQT ngày 23/10/2023 hướng dẫn biên lai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và biên lai thuế do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4665/TCT-CS ngày 23/10/2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4664/TCT-CS ngày 23/10/2023 về thu lệ phí trước bạ theo địa chỉ tạm trú do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4666/TCT-CS ngày 23/10/2023 về xác định tỷ giá do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4661/TCT-CS ngày 23/10/2023 về đề nghị báo cáo do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4657/TCT-KK ngày 20/10/2023 về khai thuế, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4627/TCT-CS ngày 19/10/2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4626/TCT-CS ngày 19/10/2023 về trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4619/TCT-CS ngày 18/10/2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4607/TCT-CS ngày 18/10/2023 về áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất trong việc thu lệ phí trước bạ và tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4603/TCT-CS ngày 17/10/2023 về chính sách thuế tài nguyên do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4602/TCT-CS ngày 17/10/2023 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4595/TCT-KK ngày 17/10/2023 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4586/TCT-KK ngày 16/10/2023 công khai danh sách V1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập doanh nghiệp lớn nhất trong năm 2022 do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4589/TCT-CS ngày 16/10/2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4590/TCT-CS ngày 16/10/2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4578/TCT-CS ngày 16/10/2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4541/TCT-CS ngày 12/10/2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4536/TCT-QLN ngày 12/10/2023 về cưỡng chế thu hồi tiền nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4543/TCT-QLN ngày 12/10/2023 về trả lời vướng mắc do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4542/TCT-CS ngày 12/10/2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4544/TCT-CS ngày 12/10/2023 về hóa đơn do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4517/TCT-QLN ngày 12/10/2023 về xóa nợ theo Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14 do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4525/TCT-CS ngày 12/10/2023 trả lời đề xuất về chính sách thuế và thủ tục hành chính của Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4509/TCT-CS ngày 11/10/2023 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4513/TCT-CS ngày 11/10/2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4512/TCT-CS ngày 11/10/2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4511/TCT-CS ngày 11/10/2023 về hóa đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4493/TCT-QLN ngày 10/10/2023 về cưỡng chế nợ thuế do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4480/TCT-CS ngày 10/10/2023 về chuyển lợi nhuận ra nước ngoài do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4481/TCT-CS ngày 10/10/2023 về thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4455/TCT-TVQT ngày 09/10/2023 hướng dẫn in biên lai thu thuế, phí, lệ phí mẫu CTT50 do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4476/TCT-QLN ngày 09/10/2023 về tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng và du lịch Bình Minh do Tổng cục Thuế ban hành

- Công văn 4383/TCT-CS ngày 04/10/2023 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

Danh sách Công văn về thuế - phí - lệ đã cập nhật trong tháng 10/2023

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tổng hợp danh sách các Công văn hướng dẫn về thuế - phí - lệ phí do các cơ quan có thẩm quyền ban hành trong tháng 10/2023, bao gồm:

- Công văn 11718/BTC-TCHQ ngày 27/10/2023 về tham gia ý kiến về phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường năm 2023 do Bộ Tài chính ban hành

- Công văn 6208/SGDĐT-KHTC ngày 27/10/2023 hướng dẫn thu, sử dụng học phí năm học 2023-2024 của các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

- Công văn 5334/TCHQ-TXNK ngày 16/10/2023 về chứng từ thanh toán trong hồ sơ hoàn thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

- Công văn 11239/BTC-CST ngày 13/10/2023 xin ý kiến về việc giảm thuế giá trị gia tăng 6 tháng đầu năm 2024 do Bộ Tài chính ban hành

- Công văn 5278/TCHQ-TXNK ngày 12/10/2023 về thuế chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành

- Công văn 5270/TCHQ-TXNK ngày 11/10/2023 về thuế chống bán phá giá do Tổng cục Hải quan ban hành

- Công văn 5200/TCHQ-TXNK ngày 06/10/2023 về thuế giá trị gia tăng đối với hàng nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

- Công văn 5159/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2023 về thuế giá trị gia tăng phụ tùng và linh kiện phần cứng, điện tử do Tổng cục Hải quan ban hành

- Công văn 5161/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2023 về thuế giá trị gia tăng sản phẩm hóa chất do Tổng cục Hải quan ban hành

- Công văn 5160/TCHQ-TXNK ngày 05/10/2023 về thuế giá trị gia tăng thiết bị điện do Tổng cục Hải quan ban hành

Chia sẻ bài viết lên facebook 18,392

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079