Đề xuất tăng tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

02/11/2023 15:45 PM

Theo dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi, sẽ tăng tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu phải không?

Đề xuất tăng tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Đề xuất tăng tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu (Hình từ internet)

Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu theo Luật Bảo hiểm xã hội 2014

Hiện hành, nếu người lao động tham gia BHXH đủ 35 năm đối với nam, 30 năm đối với nữ, khi đến tuổi nghỉ hưu thì tỷ lệ hưởng lương hưu là 75%.

Theo Điều 58 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được quy định như sau:

- Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

- Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Đề xuất tăng tiền trợ cấp một lần khi nghỉ hưu

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu như sau:

- Người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần.

- Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì được tính bằng 0,5 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội.

Đối với trường hợp người lao động đã đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 71 và Điều 72 của Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) mà tiếp tục đóng BHXH thì mỗi năm đóng BHXH sau độ tuổi nghỉ hưu cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% được tính bằng 02 lần của mức bình quân tiền lương làm căn cứ đóng BHXH.

Như vậy, Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất tăng mức trợ cấp một lần cho mỗi năm đóng BHXH vượt quy định là 2 tháng lương, để khuyến khích người lao động đóng BHXH trong thời gian dài.

11 điểm mới của dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi)

Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) có những điểm mới sau đây:

(1) Bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng;

(2) Mở rộng đối tượng đóng BHXH bắt buộc;

(3) Bổ sung quyền lợi hưởng các chế độ ốm đau, thai sản đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn;

(4) Bổ sung chế độ thai sản vào chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện;

(5) Giảm điều kiện về số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng lương hưu hằng tháng từ 20 năm xuống 15 năm nhằm gia tăng số người được hưởng lương hưu;

(6) Sửa đổi quy định hưởng bảo hiểm xã hội một lần;

(7) Bổ sung quy định quản lý thu, đóng bảo hiểm xã hội nhằm xử lý tình trạng trốn đóng bảo hiểm xã hội; (8) Sửa đổi căn cứ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc;

(9) Sửa đổi các quy định gắn với tiền lương khu vực nhà nước phù hợp với định hướng của Nghị quyết 27-NQ/TW;

(10) Sửa đổi, bổ sung về đa dạng hóa danh mục, cơ cấu đầu tư Quỹ Bảo hiểm xã hội theo nguyên tắc an toàn, bền vững, hiệu quả;

(11) Về chi phí quản lý bảo hiểm xã hội.

Xem thêm:

>> Tổng hợp nội dung nổi bật dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi

>> Đề xuất tiền lương tính đóng BHXH bắt buộc từ năm 2025

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 869

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079