Tiêu chí đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích từ ngày 12/12/2023

02/11/2023 07:43 AM

Cho tôi hỏi tiêu chí đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích được quy định thế nào? - Hồng Loan (Hậu Giang)

Tiêu chí đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích từ ngày 12/12/2023

Tiêu chí đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích từ ngày 12/12/2023 (Hình từ Internet)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT ngày 26/10/2023 hướng dẫn xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên.

1. Nguyên tắc xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

Nguyên tắc xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo Điều 3 Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT như sau:

- Là công việc trọng tâm, thường xuyên của mỗi nhà trường, được ưu tiên triển khai phù hợp với nhu cầu phát triển giáo dục và điều kiện thực tiễn của địa phương, nhà trường.

- Có sự tham gia của chính quyền địa phương và cộng đồng; phát huy sự tham gia tích cực và hiệu quả của người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và cha mẹ học sinh.

- Công tác kiểm tra, đánh giá phải bảo đảm thường xuyên, khách quan, trung thực, kịp thời, công khai, minh bạch.

2. Tiêu chí đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích từ ngày 12/12/2023

Tiêu chí đánh giá trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo Điều 11 Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT như sau:

- Nhà trường tổ chức thực hiện, tự đánh giá các tiêu chí trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT.

- Kết quả đánh giá trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo 2 mức:

+ Mức “Đạt”: Có tối thiểu 80% tiêu chí được đánh giá ở mức “Đạt”, trong đó 100% tiêu chí bắt buộc phải được đánh giá ở mức “Đạt”.

+ Mức “Chưa đạt”: Không đáp ứng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 11 Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT.

- Kết quả đánh giá trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích là một trong các tiêu chí để đánh giá, công nhận nhà trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, đạt chuẩn quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3. Nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

Nội dung xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo Điều 4 Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT như sau:

- Bảo đảm an toàn về cơ sở vật chất, thiết bị, phương tiện, tài liệu, học liệu dạy học phục vụ hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Bảo đảm an ninh, trật tự trường học; phòng, chống bạo lực học đường, tội phạm, tệ nạn xã hội; hướng dẫn người học tham gia môi trường mạng an toàn, lành mạnh, đúng quy định của pháp luật.

- Giáo dục kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước; an toàn giao thông; phòng cháy, chữa cháy; ứng phó với thảm họa, thiên tai; phòng, chống ngã, va đập, điện giật và một số loại hình tai nạn thương tích thường gặp khác.

- Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người học: phòng, chống dịch, bệnh học đường; bảo đảm an toàn thực phẩm; phòng, chống tác hại của thuốc lá và các sản phẩm thuốc lá mới, rượu, bia và các chất gây nghiện khác.

- Thực hiện quy tắc ứng xử, quy chế dân chủ trong nhà trường; giáo dục sức khỏe tâm thần; thực hiện công tác tư vấn tâm lý cho người học và công tác xã hội trong nhà trường.

4. Quy định về quản lý hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích

Quy định về quản lý hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích theo Điều 5 Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT như sau:

- Ban hành, tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động theo từng năm và giai đoạn, gắn với kế hoạch giáo dục và phát triển của nhà trường; xác định cụ thể các nguồn lực triển khai, lộ trình thực hiện các tiêu chí trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT.

- Xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế phối hợp xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích giữa các tổ chức trong nhà trường; giữa nhà trường với cha mẹ học sinh, trong đó xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, tổ chức liên quan.

- Xây dựng phương án phòng ngừa, xử lý trước, trong và sau khi xảy ra tai nạn thương tích trong nhà trường và phối hợp xử lý ở ngoài nhà trường; kế hoạch, phương án bảo đảm an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho người học khi nhà trường tổ chức hoặc phối hợp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài nhà trường.

- Thiết lập kênh tiếp nhận thông tin và hệ thống ghi chép, theo dõi, giám sát diễn biến tình hình xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích của nhà trường.

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên, định kỳ các hoạt động xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường và việc chấp hành các quy định đối với người học, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Xem thêm Thông tư 18/2023/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 12/12/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,496

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079