Sửa quy định về giấy phép môi trường tại Thông tư 02/2022/TTBTNMT

02/11/2023 17:08 PM

Những quy định nào về giấy phép môi trường tại Thông tư 02/2022/TTBTNMT sẽ được sửa đổi, bổ sung?

Đề xuất sửa quy định về giấy phép môi trường tại Thông tư 02/2022/TTBTNMT

Đề xuất sửa quy định về giấy phép môi trường (Hình từ internet)

Đề xuất sửa quy định về giấy phép môi trường tại Thông tư 02/2022/TT-BTNMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 02/2022/TT-BTNMT hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.

Theo đó, Dự thảo sửa đổi 11/85 điều; 36/114 biểu mẫu của Thông tư 02/2022/TT-BTNMT theo các nhóm vấn đề về đánh giá tác động môi trường, giấy phép môi trường, quản lý chất thải, quản lý chất lượng môi trường, trách nhiệm tái chế bao bì, sản phẩm, bảo tồn đa dạng sinh học, cụ thể:

- Về thẩm định đánh giá tác động môi trường:

+ Chỉnh sửa các nội dung về thành phần tham gia hội đồng thẩm định để tạo điều kiện cho cán bộ, công chức của các cơ quan chuyên môn, cơ quan trực thuộc UBND cấp tỉnh tham gia.

+ Bổ sung một số thông tin tại các văn bản đề nghị thẩm định, mẫu báo cáo đánh giá tác động môi trường để thuận lợi hơn cho quá trình xem xét, thẩm định.

+ Sửa đổi lại các biểu mẫu nhằm thiết kế phù hợp với trường hợp thẩm quyền chung (là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh).

- Về giấy phép môi trường:

+ Chỉnh sửa các nội dung liên quan nhằm đơn giản thủ tục khi triển khai thực hiện quá trình cấp giấy phép môi trường (bỏ các trường hợp thành lập tổ thẩm định/ tổ kiểm tra)

+ Bỏ các biểu mẫu và điều chỉnh các biểu mẫu có nội dung liên quan đến Tổ thẩm định, Tổ kiểm tra cấp giấy phép môi trường nhằm bảo đảm tính tương thích với quy định tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

+ Làm rõ các nội dung thực hiện về quan trắc chất thải trong quá trình vận hành thử nghiệm.

+ Bổ sung trách nhiệm chia sẻ thông tin giữa các UBND cấp xã khi tiếp nhận đăng ký môi trường.

- Về quản lý chất thải:

+ Bổ sung quy định về phân loại chất thải khác để thống nhất thực hiện theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 75 Luật Bảo vệ môi trường.

+ Sửa đổi quy định về màu sắc bao bì đựng chất thải rắn sinh hoạt nhằm tránh trùng lặp với màu sắc theo phân loại chất thải y tế quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.

+ Chỉnh sửa công thức tính giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bảo đảm tính thống nhất và khả thi khi thực hiện.

+ Chỉnh sửa mẫu báo cáo công tác bảo vệ môi trường của UBND cấp huyện, cấp tỉnh nhằm bảo đảm thu thập đủ thông tin phục vụ công tác lập báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường theo các nội dung Nghị quyết của Chính phủ, Quốc hội.

+ Chỉnh sửa nội dung các biểu mẫu thực hiện trách nhiệm tái chế sản phẩm, bao bì bảo đảm tính khả thi.

- Một số nội dung khác:

+ Chỉnh sửa cách viết tại mẫu báo cáo điều tra, đánh giá sơ bộ chất lượng môi trường đất, điều tra, đánh giá chi tiết khu vực ô nhiễm môi trường đất, phương án xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường đất nhằm thống nhất cách viết với Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

+ Chỉnh sửa, làm rõ các thông tin tại mẫu nội dung về kế hoạch quản lý và bảo vệ môi trường di sản thiên nhiên; mẫu hợp đồng chi trả dịch vụ hệ sinh thái tự nhiên.

+ Bổ sung mẫu Quyết định gia hạn thời hạn kiểm tra để bảo đảm phù hợp với quy định tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP.

Đề xuất sửa Nghị định 08/2022 hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường

Trước đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 08/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Bảo vệ môi trường.

Xem những nội dung nổi bật được đề xuất sửa đổi tại Nghị định 08/2022/NĐ-CP TẠI ĐÂY.

 

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,348

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079