Hướng dẫn Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023 – 2024 tại TPHCM

03/11/2023 10:29 AM

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM hướng dẫn thực hiện Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023-2024 như thế nào?

Hướng dẫn Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023 – 2024

Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM ban hành Công văn 4647/SGDĐT-GDTrH năm 2023 thực hiện Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023-2024.

Hướng dẫn Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023 – 2024

Hướng dẫn Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa năm học 2023 – 2024 (Hình từ internet)

1. Mục đích, yêu cầu của việc tổ chức Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa tại các trường trung học

Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa là các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, các hoạt động trải nghiệm và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa không thuộc các nội dung giáo dục có trong kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày.

Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa được triển khai thực hiện tại các trường trung học nhằm mục tiêu giúp học sinh phát triển những phẩm chất, năng lực cần thiết đối với người lao động, ý thức và nhân cách công dân; khả năng tự học và ý thức học tập suốt đời; khả năng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp với năng lực và sở thích, điều kiện và hoàn cảnh của bản thân để tiếp tục học lên, học nghề hoặc tham gia vào cuộc sống lao động; khả năng thích ứng với những đổi thay trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp mới.

Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa khi được tổ chức thực hiện phải đáp ứng các yêu cầu:

- Tuân thủ theo qui định của Luật giáo dục, Điều lệ của trường trung học và góp phần thực hiện tốt mục tiêu của Chương trình giáo dục phổ thông Quốc hội khóa 13 xác định qua Nghị quyết 88/2014/QH13: “Đổi mới nội dung GDPT theo hướng tinh giản, hiện đại, thiết thực, phù hợp với lứa tuổi, trình độ và định hướng nghề nghiệp; tăng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn, tích hợp cao ở các lớp học dưới và phân hóa dần ở các lớp học trên”;

- Chương trình nhà trường được xây dựng đảm bảo sự tham gia tự nguyện của học sinh, sự đồng thuận của cha mẹ học sinh và phù hợp với điều kiện tổ chức thực hiện của nhà trường;

- Chương trình nhà trường được triển khai theo nhiệm vụ được giao trong các đề án, kế hoạch của Thành phố và của Ngành giáo dục được triển khai thực hiện tại trường trung học đảm bảo tuân thủ đúng theo các nhiệm vụ được giao trong các đề án, kế hoạch;

Chương trình nhà trường được xây dựng đảm bảo tuân thủ Luật Thực hiện dân chủ cơ sở, Nghị định 60/2021/NĐ-CP, Nghị định 24/2021/NĐ-CP.

Việc thu, chi, quản lý, sử dụng các khoản đóng góp của học sinh và cha mẹ học sinh từ Chương trình nhà trường tuân thủ các qui định về thu chi tài chính của Sở GDĐT.

2. Các nội dung định hướng việc xây dựng Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa

Chương trình nhà trường thuộc các lĩnh vực giáo dục: Ngôn ngữ và văn học, Toán học, Đạo đức - công dân, Quốc phòng và an ninh, Thể chất, Nghệ thuật, Khoa học xã hội, Khoa học tự nhiên, Công nghệ - Tin học, Hướng nghiệp.

Chương trình nhà trường thuộc các hoạt động trải nghiệm ngoài nhà trường được qui định trong Chương trình giáo dục phổ thông (hoạt động trải nghiệm có chức năng chủ yếu là thực hiện các nhiệm vụ giáo dục đạo đức, giá trị, niềm tin, lý tưởng, thẩm mĩ, sức khoẻ, thái độ lao động, nguyên tắc hành vi, lối sống và kỹ năng sống…).

Chương trình nhà trường thực hiện các đề án, kế hoạch của Thành phố và Ngành giáo dục.

3. Hướng dẫn xây dựng, thực hiện Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa

Xác định căn cứ để xây dựng kế hoạch thực hiện các Chương trình nhà trường ngoài giờ chính khóa của trường trung học;

Đánh giá tình hình và các điều kiện thực hiện Chương trình nhà trường trong năm học;

Xác định mục đích, mục tiêu giáo dục của Chương trình nhà trường;

Xây dựng dự thảo kế hoạch tổ chức Chương trình nhà trường; tổ chức lấy ý kiến các Tổ/ nhóm, cá nhân có liên quan;

Thông qua Hội đồng trường trong phiên họp đầu năm học và gửi báo cáo cho cơ quan quản lý giáo dục trước khi thực hiện;

Thực hiện công khai theo qui định và kiểm tra nội bộ nhà trường theo kế hoạch.

Công văn 4647/SGDĐT-GDTrH ban hành ngày 24/8/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 3,687

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079