Ai được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023?

04/11/2023 09:33 AM

Xin cho tôi hỏi những người nào được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023? – Bảo Ngọc (Bình Phước)

Ai được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023?

Ai được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023? (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ai được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng?

Theo khoản 1 Điều 17 Thông tư 08/2023/TT-BTP, những người sau đây được đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng từ ngày 20/11/2023:

- Đã được công nhận hoàn thành tập sự theo quy định tại Điều 12 Thông tư 08/2023/TT-BTP;

Theo đó, người tập sự được công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

+ Người tập sự có đủ điều kiện tập sự và không thuộc các trường hợp không được đăng ký tập sự;

+ Công chứng viên hướng dẫn tập sự đủ điều kiện hướng dẫn tập sự và không thuộc các trường hợp phải thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong quá trình hướng dẫn tập sự;

+ Người tập sự hoàn thành thời gian tập sự; có Báo cáo kết quả tập sự, Sổ nhật ký tập sự nộp đúng thời hạn, đáp ứng các yêu cầu quy định tại Thông tư này và biểu mẫu kèm theo; thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ khác của người tập sự.

- Đủ điều kiện tham dự kỳ kiểm tra trước nhưng có đơn xin hoãn tham dự và được Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng cho phép hoãn tham dự kỳ kiểm tra đó;

- Đã tham dự nhưng không đạt yêu cầu trong kỳ kiểm tra trước, trừ trường hợp không đạt yêu cầu trong ba kỳ kiểm tra trước mà chưa tập sự lại.

Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Người đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng nộp trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu chính hoặc qua Trung tâm dịch vụ hành chính công 01 bộ hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra đến Sở Tư pháp nơi đăng ký tập sự.

Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng bao gồm các giấy tờ sau đây:

(i) Giấy đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng (Mẫu TP-TSCC-10);

(ii) Quyết định công nhận hoàn thành tập sự hành nghề công chứng;

(iii) Báo cáo kết quả tập sự hành nghề công chứng;

(iv) Giấy tờ chứng minh đã nộp phí thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng.

Các giấy tờ quy định tại (ii), (iii), (iv) là bản sao có chứng thực hoặc bản chụp kèm theo bản chính để đối chiếu.

Người được hoãn tham dự kỳ kiểm tra trước chỉ cần nộp Giấy đăng ký tham dự kiểm tra, trong đó có ghi rõ việc được hoãn tham dự kỳ kiểm tra trước đó.

Lưu ý: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tư pháp thông báo bằng văn bản cho người đăng ký tham dự kiểm tra về việc đủ điều kiện đề nghị Bộ Tư pháp cho tham dự kiểm tra; trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản có nêu rõ lý do.

(Khoản 3, 4 Điều 17 Thông tư 08/2023/TT-BTP)

Nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng

Cụ thể tại Điều 16 Thông tư 08/2023/TT-BTP quy định về nội dung và hình thức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng như sau:

- Nội dung kiểm tra bao gồm:

+ Kiểm tra về pháp luật công chứng, chứng thực, Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng và quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động công chứng;

+ Kết quả thực hiện những nội dung tập sự theo quy định tại Điều 6 Thông tư 08/2023/TT-BTP.

- Hình thức kiểm tra bao gồm:

+ Bài kiểm tra thứ nhất là kiểm tra viết. Thời gian kiểm tra là 180 phút.

+ Bài kiểm tra thứ hai là kiểm tra trắc nghiệm trên máy vi tính; trường hợp chưa có điều kiện tổ chức kiểm tra trên máy vi tính thì kiểm tra trắc nghiệm trên giấy.

Bộ Tư pháp quyết định và thông báo cụ thể về hình thức của bài kiểm tra thứ hai trong dự kiến kế hoạch tổ chức kỳ kiểm tra.

Xem thêm nội dung tại Thông tư 08/2023/TT-BTP có hiệu lực từ ngày 20/11/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 496

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079