Quy định về lựa chọn và ký hợp đồng cộng tác viên kiểm toán nhà nước

03/11/2023 17:45 PM

Việc lựa chọn và ký hợp đồng cộng tác viên kiểm toán nhà nước hiện nay được quy định như thế nào? Hải Chân (Ninh Thuận)

Quy định về lựa chọn cộng tác viên kiểm toán nhà nước:

Quy định về lựa chọn và ký hợp đồng cộng tác viên kiểm toán nhà nước (Hình từ internet)

Quy định về lựa chọn cộng tác viên kiểm toán nhà nước:

Ngày 31/10/2023, Kiểm toán Nhà nước ban hành Quyết định 1348/QĐ-KTNN năm 2023 về Quy chế sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà nước.

Theo đó, việc lựa chọn cộng tác viên kiểm toán nhà nước hiện nay được quy định tại Điều 8 Quyết định 1348/QĐ-KTNN năm 2023, cụ thể như sau:

1. Lập danh sách cộng tác viên: Căn cứ vào nhu cầu sử dụng cộng tác viên hoặc căn cứ vào tình hình thực tế trong quá trình kiểm toán, thủ trưởng đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước xác định nhu cầu sử dụng cộng tác viên, đề xuất nội dung công việc cần sử dụng cộng tác viên và lập danh sách cộng tác viên trình Tổng Kiểm toán nhà nước.

2. Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện cộng tác viên:

2.1. Các đơn vị có nhu cầu sử dụng cộng tác viên (đơn vị chủ trì) đề xuất tiêu chuẩn, điều kiện, các nội dung có liên quan đến việc sử dụng cộng tác viên ninh Tổng Kiểm toán nhà nước (qua Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán) xem xét, quyết định.

2.2. Trường hợp cần thiết, Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán chủ trì tham mưu, đề xuất Tổng Kiểm toán nhà nước thành lập Hội đồng thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện đối với cộng tác viên. Thành phần Hội đồng thẩm định gồm:

- Tổng Kiểm toán nhà nước hoặc Phó Tổng Kiểm toán nhà nước phụ trách đơn vị chủ trì - Chủ tịch Hội đồng.

- Đại diện Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán (01 Lãnh đạo Vụ làm thành viên thường trực; 01 Lãnh đạo Phòng làm thành viên thư ký).

- Thủ trưởng đơn vị chủ trì - Thành viên.

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Tổng hợp - Thành viên.

- Đại diện Lãnh đạo Vụ Pháp chế - Thành viên.

- Đại diện Lãnh đạo Văn phòng Kiểm toán nhà nước - Thành viên.

- Thành phần khác do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định.

3. Tổ chức lựa chọn cộng tác viên, phê duyệt và ký hợp đồng: Trên cơ sở phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước về kết quả lựa chọn cộng tác viên, các đơn vị có trách nhiệm hoàn tất thủ tục lựa chọn cộng tác viên và ký hợp đồng với cộng tác viên theo quy định của pháp luật. Trường hợp cần thiết, Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước khu vực chủ trì phối hợp với Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng kiểm toán và các đơn vị có liên quan (nếu có) tham mưu cho Tổng Kiểm toán nhà nước tổ chức lựa chọn cộng tác viên theo quy định của Luật Đấu thầu.

Quy định hợp đồng thực hiện nhiệm vụ

Hợp đồng thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều 9 Quyết định 1348/QĐ-KTNN năm 2023, cụ thể như sau:

1. Kiểm toán nhà nước (Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Kiểm toán nhà nước khu vực) và cộng tác viên ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành.

2. Hợp đồng gồm các nội dung chủ yếu sau:

- Tên, địa chỉ của các bên; tài khoản ngân hàng giao dịch, mã số thuế (nếu có);

- Nội dung, phạm vi công việc thực hiện;

- Quy định về chuyên môn phải thực hiện;

- Quyền và nghĩa vụ của các bên;

- Kết quả thực hiện hợp đồng (Báo cáo kết quả thực hiện công việc tư vấn, số liệu, các tài liệu ghi chép của cộng tác viên kiểm toán...);

- Giá hợp đồng và phương thức nghiệm thu, thanh toán, thanh lý hợp đồng;

- Cam kết thực hiện và thời hạn hoàn thành; thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng;

- Hiệu lực và thời hạn hợp đồng;

- Các điều khoản khác (nếu có).

Quyết định 1348/QĐ-KTNN năm 2023 có hiệu lực từ ngày 31/10/2023.

Trịnh Thị Hồng Vân

Chia sẻ bài viết lên facebook 418

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079