Điều kiện tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình từ ngày 25/12/2023

09/11/2023 08:24 AM

Xin cho tôi hỏi điều kiện tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình từ ngày 25/12/2023 được quy định thế nào? – Như Quỳnh (Hậu Giang)

Điều kiện tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình từ ngày 25/12/2023

Điều kiện tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình từ ngày 25/12/2023 (Hình từ Internet)

Về vấn đề này, THƯ VIỆN PHÁP LUẬT giải đáp như sau:

Ngày 08/11/2023, Thủ tướng ban hành Quyết định 27/2023/QĐ-TTg quy định về tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình.

Công trình nào phải tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình?

Việc tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình sẽ áp dụng đối với công trình được quy định tại khoản 1 Điều 41 Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2013, cụ thể:

(i) Công trình quan trọng quốc gia: là công trình chính thuộc dự án quan trọng quốc gia theo quy định Luật Đầu tư công 2019

(ii) Công trình có giá trị lớn, có ý nghĩa quan trọng về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương: là công trình thuộc dự án nhóm A theo quy định Luật Đầu tư công 2019 và có ý nghĩa quan trịnh về  kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của địa phương.

(Điều 1 và Điều 2 Quyết định 27/2023/QĐ-TTg)

Điều kiện tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình

Để tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình thì cần phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 4 Quyết định 27/2023/QĐ-TTg, cụ thể như sau:

(1) Lễ động thổ công trình được thực hiện khi: Chủ đầu tư hoặc cơ quan, tổ chức được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án (sau đây gọi tắt là chủ đầu tư) được cơ quan có thẩm quyền bàn giao mặt bằng hoặc bàn giao mặt bằng theo từng giai đoạn và dự án đã được phê duyệt theo đúng thẩm quyền và quy định.

(2) Lễ khởi công công trình được tiến hành khi đáp ứng yêu cầu về điều kiện khởi công theo quy định tại khoản 1 Điều 107 Luật Xây dựng 2014 (sửa đổi, bổ sung năm 2020).

- Có mặt bằng xây dựng để bàn giao toàn bộ hoặc từng phần theo tiến độ xây dựng;

- Có giấy phép xây dựng đối với công trình phải có giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 89 Luật Xây dựng 2014;

- Có thiết kế bản vẽ thi công của hạng mục công trình, công trình khởi công đã được phê duyệt;

- Chủ đầu tư đã ký kết hợp đồng với nhà thầu thực hiện các hoạt động xây dựng liên quan đến công trình được khởi công theo quy định của phập luật;

- Có biện pháp bảo đảm an toàn, bảo vệ môi trường trong quá trình thi công xây dựng;

- Chủ đầu tư đã gửi thông báo về ngày khởi công xây dựng đến cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng tại địa phương trước thời điểm khởi công xây dựng ít nhất là 03 ngày làm việc.

(3) Lễ khánh thành được thực hiện sau khi công trình được cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu, đáp ứng yêu cầu theo quy định.

(4) Dự án được tổ chức một lần lễ động thổ hoặc lễ khởi công và một lần lễ khánh thành công trình.

Thẩm quyền quyết định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình

Cụ thể tại Điều 5 Quyết định 27/2023/QĐ-TTg quy định về thẩm quyền quyết định tổ chức lễ động thổ, lễ khởi công và lễ khánh thành công trình như sau:

- Thủ tướng Chính phủ quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình quy định tại (i) trên cơ sở đề nghị của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc chủ đầu tư.

- Người đứng đầu bộ, cơ quan trung ương chủ trì, phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình do minh quyết định đầu tư quy định tại (ii).

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tổ chức các buổi lễ đối với công trình do mình quyết định đầu tư quy định tại (ii).

- Chủ đầu tư lập kế hoạch tổ chức buổi lễ, trong đó nêu rõ: Nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần, chi phí, phương án tiến hành; trình cấp có thẩm quyền quyết định.

Xem thêm tại Quyết định 27/2023/QĐ-TTg có hiệu lực từ ngày 25/12/2023.

Chia sẻ bài viết lên facebook 2,614

Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
Đơn vị chủ quản: Công ty cổ phần LawSoft. Giấy phép số: 32/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 15/05/2019 Địa chỉ: Tầng 3, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3935 2079